Wydarzenia

I Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny im. Jerzego Zgodzińskiego

KALENDARIUMKalendarium Konkursu do pobrania


I Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny im. Jerzego Zgodzińskiego

Rok 2015 to rok 95-tych urodzin Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. W ramach jubileuszu zatytułowanego Pamięci naszych Mistrzów, przygotowany został specjalny cykl koncertów, konferencji, wykładów pokazujący, czym żyje Akademia na co dzień, jak się uczymy, czego się uczymy, jak tworzymy współczesną kulturę muzyczną. Zdefiniowanie jubileuszu takim tytułem wynikało z potrzeby zaakcentowania najważniejszych artystów, których działalność artystyczna i pedagogiczna ukształtowała wizję edukacji Akademii, a wartości, jakie mistrzowie wnieśli w procesie tworzenia historii naszej Uczelni, stanowią podstawę jej funkcjonowania aż po dzień dzisiejszy.
Niewątpliwie takim właśnie mistrzem był Jerzy Zgodziński, znakomity perkusista, muzykolog, pedagog, wizjoner perkusji, twórca pierwszego w Polsce zespołu perkusyjnego noszącego nazwę Poznański Zespół Perkusyjny. Chcąc podkreślić wkład Profesora w spuściznę artystyczno-dydaktyczną naszej Uczelni, powołany został do życia przez kierownika Katedry Perkusji prof. zw. dra hab. Mariana Rapczewskiego I Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny w kategorii kotłów i wibrafonu imienia Jerzego Zgodzińskiego. Do rywalizacji staną studenci z polskich uczelni muzycznych, a zmagania konkursowe oceniać będą pedagodzy, profesorowie polskich uczelni muzycznych. Pracom jury przewodzić będą: w kategorii wibrafon – David Friedman, w kategorii kotły – Frédéric Macarez.

3

Profesor Jerzy Zgodziński (1927-1996)
perkusista, muzykolog, pedagog

Ukończył klasę perkusji u Leona Urbana w Średniej Szkole Muzycznej w Poznaniu w roku 1952. Swoje umiejętności wykonawcze doskonalił w Darmstadt w roku 1959 oraz w Wiedniu w roku 1963. Ponadto odbył studia w zakresie muzykologii pod kierunkiem Adolfa Chybińskiego na Uniwersytecie Poznańskim, uwieńczone w roku 1952 tytułem magistra filozofii.
W latach 1948-1976 pracował w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Poznańskiej jako muzyk perkusista na stanowisku solisty i kierownika grupy perkusji. Prowadził klasy perkusji w poznańskich szkołach: Państwowej Średniej Szkole Muzycznej (1953-1963) oraz Państwowym Liceum Muzycznym (1953-1965).
W roku 1957 utworzył w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu pierwszą i jedyną wówczas w Polsce klasę perkusji. Dzięki licznym kontaktom z ośrodkami perkusyjnymi w Europie i w Ameryce Północnej pozyskiwał materiały nutowe i metodyczne, opracowując pionierskie na gruncie polskim programy nauczania. Poznań – do chwili powołania klas perkusji w innych wyższych szkołach muzycznych – stał się ogólnopolskim ośrodkiem kształcenia w zakresie perkusji. Od roku 1972 w poznańskiej uczelni działał Zakład Perkusji, którego pierwszym kierownikiem był Jerzy Zgodziński. Tytuł profesora Jerzemu Zgodzińskiemu nadano w 1989 roku.
Był kilkakrotnie zapraszany na sympozja perkusyjne do Stanów Zjednoczonych (1975, 1979, 1986) i do Berlina Zachodniego (1978, 1980), aby wygłosić wykłady dotyczące polskiej muzyki perkusyjnej.
Od roku 1963 przez trzydzieści lat działał, powołany z inicjatywy Zgodzińskiego Poznański Zespół Perkusyjny – pierwsza tego rodzaju formacja w Polsce. Dla tego Zespołu kompozytorzy polscy (Jerzy Bauer, Florian Dąbrowski, Krystyna Moszumańska-Nazar, Marta Ptaszyńska, Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Franciszek Woźniak, Lidia Zielińska i in.) pisali utwory, m.in. prezentowane podczas festiwali muzyki współczesnej (np. „Warszawska Jesień”, „Poznańska Wiosna Muzyczna”) oraz za granicą, m.in. w Berlinie, Brnie, Hanowerze, Kopenhadze, Moskwie i Wilnie.

Organizator:
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Fundacja Akademii Muzycznej w Poznaniu
Katedra Perkusji

Patronat medialny:

1

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Poznania.

2