Wydarzenia

I Narodowy Kongres Śpiewu Gregoriańskiego “Śpiew gregoriański – słowo śpiewane”

I Narodowy Kongres Śpiewu Gregoriańskiego
Śpiew gregoriański – słowo śpiewane.
W 50. rocznicę „Semiologii gregoriańskiej”

 

Śpiew gregoriański Kościół uznaje za własny śpiew liturgii rzymskiej
(KL 116)

 

W 1968 roku ojciec Eugène Cardine OSB opublikował przełomowe dzieło Semiologia gregoriańska, które zapoczątkowało nowe spojrzenie na śpiew gregoriański w zakresie jego rozumienia oraz wykonawstwa. Pięćdziesiąt lat po publikacji „gregoriańskiej biblii” zapraszamy Miłośników śpiewu gregoriańskiego (wykładowców, studentów, członków AISCGre-pl oraz wszystkich zainteresowanych) na I Narodowy Kongres Śpiewu Gregoriańskiego, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 8-9 maja 2018 roku w budynku Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego oraz kościołach miasta Poznania.
Kongres pod hasłem „Śpiew gregoriański – słowo śpiewane. W 50. rocznicę Semiologii gregoriańskiej” ma umożliwić przyjrzenie się kondycji polskiej gregorianistyki, przypominając zarazem, że fundamentem jest słowo, które (otrzymawszy muzyczną szatę brzmieniową) musi zachować swoją tożsamość. Dzięki temu śpiew gregoriański w rzeczywistości jest śpiewem tekstu, który pochodzi z ksiąg natchnionych.
W złotym jubileuszu święta semiologii gregoriańskiej pragniemy pamiętać o: 1050. rocznicy powstania w Poznaniu pierwszego biskupstwa w Polsce, 60 latach od Kongresu Muzyki Gregoriańskiej w Częstochowie, 30. rocznicy odejścia do Pana ojca Cardine’a oraz 10 latach działalności AISCGre-pl!
Trzy bloki wykładowe: merytoryczny, historyczny oraz sprawozdawczy wypełnią zaproszeni gości natomiast do liturgii Nieszporów oraz Mszy św. przygotuje próba śpiewu. Będziemy mogli wysłuchać koncertu oraz zobaczyć zabytki śpiewu gregoriańskiego.

SERDECZNIE ZAPRASZAM

ks. dr Mariusz Białkowski
kierownik Zakładu Muzyki Kościelnej AM
prezes AISCGre-pl

Do pobrania: Narodowy Kongres Śpiewu Gregoriańskiego – ulotka

 

Plan Kongresu

WTOREK 8.0.2018
Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, sala Prezydencka

10.00
Otwarcie Kongresu – dr hab. Halina Lorkowska, prof. AM, Rektor

10.15
s. dr hab. Susi Ferfoglia (UPJPII)
Słowo podstawowym narzędziem gregoriańskiej techniki kompozytorskiej w adaptacji wzorców modalnych do nowych tekstów

11.00
dr hab. Michał Sławecki (UMFC)
Artykulacja rytmiczna przebiegów sylabicznych

11.45
ks. dr Mariusz Białkowski (AM Poznań)
Polifunkcjonalna sanktgalleńska mediocriter

12.30
przerwa kawowa

13.00
ks. dr Lucjan Dyka (WSD, DSO Rzeszów)
Terminologia znaków notacyjnych a praktyka śpiewu gregoriańskiego na podstawie łacińskich traktatów muzycznych

14.00 obiad

15.30
o. mgr Radosław Tomczak OFM Conv. (WSD OO. Franciszkanów, Łódź)
Polscy absolwenci Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej w Rzymie semiologicznymi spadkobiercami odkryć Eugène’a Cardine’a

16.15
muzyczne przygotowanie Liturgii

18.15
kościół pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki Wiernych, ul. Wroniecka 3
Nieszpory pod przewodnictwem bp Damiana Bryla
Koncert

 

ŚRODA 9.05
kościół pw. św. Marcina, ul. Św. Marcin 13

8.00
Msza św.

10.00
Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, sala Prezydencka

10.00
dr hab. Beata Bodzioch (KUL)
Polska powojenna choralistyka na tle badań i osiągnięć semiologicznych

10.45
mgr Alicja Sobańska (AISCGre-pl)
Działalność sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego w latach 2007-2017

11.30 przerwa kawowa

12.00
ks. dr Michał Sołomieniuk (AA Gniezno)
Missale plenarium rkps 149 z Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie najstarszym zabytkiem notacji sanktgalleńskiej w Polsce

12.30
ks. mgr Roman Dworacki (AA Poznań)
Fragmenty notacji adiastematycznej w rękopisie nr 36 Archiwum Archidiecejzalnego w Poznaniu

13.00
obiad

14.00
wyjazd do Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, prezentacja rękopisu

17.00
powrót do Poznania

 

UCZESTNICTWO W KONGRESIE JEST WOLNE OD OPŁAT I WYŁĄCZNIE PO WYPEŁNIENIU I WYSŁANIU FORMULARZA:

https://goo.gl/forms/ypCLuJR5bCrWZMTj2

REJESTRACJA TRWA DO 23 kwietnia br.

Wszystkie pytania można kierować na adres mailowy: kongresgre@amuz.edu.pl