Wydarzenia

I Międzynarodowa Konferencja “Współczesna interpretacja dzieła muzycznego”

I Międzynarodowa Konferencja
Współczesna interpretacja dzieła muzycznego

 

Organizatorem Konferencji jest Katedra Fortepianu, Organów i Akordeonu. Wystąpienia uczestników – uznanych pianistów, organistów i akordeonistów z Polski i europejskich ośrodków akademickich – dotyczyć będą zagadnień wykonawczych: współczesnej interpretacji dzieła muzycznego, kontekstu historycznego, tradycji wykonawczych, stylów i kierunków oraz instrumentarium. Na dwóch wieczornych koncertach wystąpią pedagodzy naszej Akademii oraz zaproszeni goście.

 

Program:

Czwartek, 16 listopada 2017, godz. 10.00, Sala Prezydencka
otwarcie Konferencji – JM Rektor dr hab. Halina Lorkowska prof. AM
prowadzenie – prof. zw. dr hab. Anna Organiszczak
Tłumaczenie wykładów – Hubert Bogucki

godz. 10.15 dr hab. Joanna Marcinkowska (AM w Poznaniu)
„Zagadnienie pedalizacji w wykonawstwie utworów fortepianowych klasyków wiedeńskich”

godz. 11.00 prof. dr hab. Teresa Kaszuba (AM w Poznaniu)
„Akordeon we współczesnym wykonawstwie muzyki dawnej”

godz. 11.45-12.00 przerwa kawowa

godz. 12.00 Jan Doležel (Hochschule für Musik, Würzburg)
„Die zeitgenössische Interpretationsweise eines Musikwerkes – Welche Möglichkeiten werden bislang wenig beachtet? Was bedeutet es, authentisch zu spielen?“

 

Aula Nova, godz. 19.00 KONCERT (kliknij, aby dowiedzieć się więcej)

 

Piątek, 17 listopada 2017, godz. 10.00, Sala Prezydencka
prowadzenie – prof. zw. dr hab. Anna Organiszczak
Tłumaczenie wykładów – Hubert Bogucki

godz. 10.00 Ettore Borri (Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi”, Milano)
„Italian Pianistic Tradition. Builders, composers, schools, interpreters”

godz. 11.00 prof. Bogusław Rottermund (AS w Szczecinie)
„O historycznych i współczesnych nagraniach sonat Beethovena”

godz. 12.00-12.15 przerwa kawowa

godz. 12.15 Lukáš Michel (Ostravská Universita)
„Czeska muzyka fortepianowa”

godz. 13.00 dr J. Tarnawski (AM w Poznaniu)
Langage communicable w Medytacjach o Tajemnicy Świętej Trójcy Oliviera Messiaena”

Aula Nova, godz. 19.00 KONCERT (kliknij, aby dowiedzieć się więcej)