Wydarzenia

I Festiwal Sztuki w Owińskach

08 - 09 czerwca 2016 Festiwal


I Festiwal Sztuki w Owińskach


owińska
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, wśród swojej bogatej oferty artystycznej przeznaczonej dla szerokiej grupy odbiorców, dba również o obszar działań i inicjatyw przeznaczonych dla młodych melomanów, którymi są uczniowie szkół podstawowych, przedszkolaki, dzieci z domów dziecka, z domów kultury, świetlic środowiskowych, podopieczni fundacji, które pomagają wielodzietnym rodzinom zastępczym tworzącym dom dla dzieci z dysfunkcjami, zarówno fizycznymi, jak i psychicznymi.
I Festiwal Sztuki w Owińskach to cykl bezpłatnych wydarzeń o charakterze edukacyjno-artystycznym (warsztaty, wykłady, spotkania, próby otwarte i koncerty), przygotowanych przez pedagogów, studentów i absolwentów poznańskiej Akademii Muzycznej. Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, które na co dzień nie mają możliwości konfrontacji ze sztuką, ponieważ dzieli je od niej bariera przestrzenna, społeczno-mentalna, ekonomiczna.
Uczniowie i wychowankowie tej placówki dokładają wszelkich starań, by rozwijać swoje zdolności artystyczne i wrażliwość. Festiwal ma być okazją do spotkania, wspólnego słuchania i wykonywania muzyki. Główną inspiracją programową pierwszej edycji Festiwalu jest jazz i muzyka polska.
Formuła festiwalowa zakłada cykliczność wydarzeń (raz w roku), interdyscyplinarność oraz tworzenie różnych programów, opartych przede wszystkim o potrzeby i możliwości realizacyjne twórców, wykonawców i odbiorców (tematem głównym kolejnych edycji mogą być inne dziedziny sztuki, takie jak rzeźba, teatr czy malarstwo). Ideą nadrzędną jest zestawianie różnych form artystycznej ekspresji i przełamywanie bariery niemożności uczestniczenia w ich tworzeniu.

Osią dwudniowych wydarzeń festiwalowych są KONCERTY:
– jam session w Ogrodzie (Park Orientacji Przestrzennej) z udziałem studentów, muzyków oraz wychowanków,
– koncert galowy z udziałem Chóru Ośrodka w Owińskach oraz zaproszonych gwiazd.

Kontrapunktem koncertów są CYKLE WARSZTATOWE:
– dla wokalistów i instrumentalistów oraz warsztaty słuchania muzyki.
Zajęcia te, prowadzone przez wykładowców z Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu mają przybliżyć muzykę wychowankom ośrodka w każdym możliwym aspekcie: wykonawczym, percepcyjnym, społecznym i terapeutycznym (jako impuls do tworzenia i nadawania formy własnym emocjom).

Organizator Festiwalu:
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Partnerzy:
Fundacja Akademii Muzycznej w Poznaniu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programu Kultura Dostępna

Patroni medialny Festiwalu:
IKS – Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny
Radio Merkury
Radio Emaus
TVP Poznań

Beznazwy-1 LOGO JPG emaus LogoRadioMerkury TVP3_Poznan_podst