Wydarzenia

Forum Akademickie: Z zawodowych doświadczeń instrumentalistów

III Forum Akademickie

Refleksje z zawodowych doświadczeń instrumentalistów

pod patronatem Prorektora ds. artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych prof. dr. hab. Janusza Stalmierskiego

wtorek 15 grudnia 2015 r. godz.10.30-15.30
Sala Prezydencka

Otwarcie Forum – Kierownik Studiów Doktoranckich prof. dr hab. Sławomir Kamiński
Prowadzenie – Prodziekan Wydziału Instrumentalnego prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba

                

godz. 10.30 – 12.45

mgr Paweł Kroczek, AM Poznań, doktorant, III rok studiów III st.
opiekun artystyczny: prof. dr hab. Zdzisław Nowak
Kalmen Opperman in memoriam

mgr Jakub Kaszuba, AM Poznań, doktorant, II rok studiów III st.
opiekun artystyczny: prof. dr hab. Tomasz Gubański
Doktorancka Walia – instrumentalista na Erasmusie+

ad. dr hab. Ewa Murawska, AM Poznań
Kilka refleksji na temat współczesnej twórczości fletowej kompozytorów poznańskich – Janusza Stalmierskiego, Moniki Kędziory, Artura Kroschela, Marii Ćwiklińskiej, Barbary Kaszuby, Agnieszki Zdrojek-Suchodolskiej, Ewy Fabijańskiej-Jelińskiej

godz. 12.45 – 13.00 przerwa

godz. 13.00 – 15.30

dr hab. Maria Banaszkiewicz-Bryła, prof. AM, kierownik Zakładu Instrumentów Historycznych AM Poznań
Wojna i pokój inspiracje batalistyczne w utworach klawesynistów francuskich

mgr Filip Presseisen, ASM Kraków, absolwent UMFC w Warszawie oraz Hochschule für Musik w Würzburgu
Zagadnienie powstania, rozwoju i wykorzystania w praktyce organów kinowych: angielska transformacja stylu niemieckiego romantyzmu

mgr Maria Kurzyńska, absolwentka PWSM w Poznaniu w klasie klawesynu st. wykł. Kazimierza Flataua
Kształcenie instrumentalistów w Polsce i USA. Spojrzenie globtrotera

Paweł Sławiński student I roku studiów II st. AM Poznań, kl. akordeonu prof. dr hab. Jerzego Kaszuby
„Droga potrójnego rozwoju” – czyli jak najskuteczniej wykorzystać studia muzyczne

 

koordynacja – prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba
opieka merytoryczna – Wydział Instrumentalny