Wydarzenia

Dzień Akademii Muzycznej w ramach XX Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

Baner_PFNiS_1280x800px
Dzień Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

w ramach XX Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

Gra (mała) gitara! – warsztaty dla dzieci

Czas trwania: 45 min.
godz. 10.00-10.45
godz. 11.00-11.45
godz. 12.00-12.45
Limit miejsc: 25
Wiek: 6+
Rezerwacja: tak

Marzenia o występie na scenie w roli instrumentalisty już teraz mogą się urzeczywistnić. Wystarczy tylko niewielkich rozmiarów instrument, który swoim wesołym brzmieniem może sprawić wiele radości wykonawcy, a także publiczności. Czterostrunowe ukulele w towarzystwie szkolnych instrumentów perkusyjnych może uczyć i bawić stwarzając przy tym niepowtarzalną atmosferę podczas wspólnego muzykowania.
Prowadzenie: as. Magdalena Andrys, stud. Magdalena Walkowiak

Magdalena Andrys
Asystent na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Doktorantka na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej w Kobylnicy. Posiada doświadczenie w realizacji twórczych projektów edukacyjnych oraz prowadzeniu warsztatów z chórami i zespołami muzycznymi, zarówno dziecięcymi jak i dorosłych.

Magdalena Walkowiak
Studentka II roku studiów magisterskich Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej, a także przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Zdobywa doświadczenie współorganizując i biorąc czynny udział w projektach i warsztatach metodycznych dotyczących edukacji muzycznej na I i II etapie edukacyjnym.

Organizator: Katedra Edukacji Muzycznej

Katedra Edukacji Muzycznej
Katedra Edukacji Muzycznej jest jednostką dydak­tyczną i naukowo-badawczą, funkcjonującą w ramach Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej. Katedra Edukacji Muzycznej powstała w 1961 roku wówczas jako Katedra Problematyki Wychowania Muzycznego. Jej założycielem i pierwszym kierownikiem był doc. Edmund Maćkowiak, ówczesny rektor PWSM w Poznaniu. W 1971 roku, po śmierci prof. E. Maćkowiaka, kierownictwo Katedry przejął doc. Witold Rogal. W latach 1975 – 1983 Katedra pracowała pod kierunkiem doc. Haliny Sobierajskiej, a w latach 1983 – 2012  prowadzona była przez prof. dr Antoniego Grochowalskiego. Od roku akademickiego 2012/2013 pra­cami Katedry kie­ruje prof. zw. dr hab. Leon Zaborowski.
Działalność Katedry obejmuje następujące zakresy edukacji muzycznej:
– działania na rzecz unowocześniania procesu kształcenia studentów na Wydziale;
– prace związane z modernizacją  edukacji muzycznej w szkolnictwie ogólnokształcącym;
– opracowanie  materiałów do  przedmiotów ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia;
– naukową współpracę z pokrewnymi instytucjami w kraju i za granicą.
Do głównych obsza­rów zain­te­re­so­wań Katedry należą:
– teoria i metodyka szkolnej edukacji muzycznej;
– popularyzacja systemów Emila Jaques-Dalcroze’a, Carla Orffa, Zoltana Kodalya oraz nowoczesnych metod edukacji muzycznej;
– popularyzacja sztuki muzycznej;
– prowadzenie badań z udziałem studentów (m. in. nad: sylwetką nauczyciela muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym, rozwojem muzycznym dzieci, zainteresowaniami i preferencjami muzycznymi uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, skutecznością w zakresie stosowania metod edukacji muzycznej, wybranymi zagadnieniami historii, metod, programów, podręczników z dziedziny wychowania muzycznego);
– podnoszenie kompetencji pedagogicznych, artystycznych i medialnych nauczycieli.

Profilaktyka muzyczna – warsztaty dla seniorów
Terapeutyczna moc muzyki – fakt czy mit?

Czas trwania: 60 minut
godz. 13.00-14.00
godz. 14.15-15.15
godz. 15.30-16.30
Wiek: 60+
Rezerwacja: tak

Warsztaty muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem elementów muzykoterapii – to propozycja aktywności psychoruchowej dla seniorów. Przedstawione formy relaksacji pozwolą na doznanie zmniejszenia napięć a przez to doświadczenie uczucia odpoczynku. Ważną zaletą zaproponowanych ćwiczeń jest ich  możliwość samodzielnego stosowania we własnym domu.

W trakcie warsztatów odpowiemy również na nurtujące pytania: Czy istnieje przepis muzyczny na chore nerki, wątrobę, czy choćby ból głowy? Czy włączając Mozarta wnukom zapewnimy im “lepszy” start na przyszłość?
Prowadzenie: mgr Damian Myśliński

Damian Myśliński
Absolwent Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu oraz Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Ukończył studia podyplomowe z zakresu terapii zajęciowej w WSNS w Lublinie. Zajmuje się muzykoterapią osób starszych oraz prowadzi zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych. Aktualnie asystent w Katedrze Edukacji Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Organizator: Katedra Edukacji Muzycznej

Zwiedzanie pracowni lutniczej

godz. 11.00-11.20
godz. 11.20-11.40
godz. 11.40-12.00
godz. 12.00-12.20
godz. 12.20-12.40
godz. 13.00-13.20
godz. 13.20-13.40
godz. 13.40-14.00
Limit miejsc: 30
Wiek: b.o.
Rezerwacja: tak

Pedagodzy i studenci Katedry Lutnictwa Artystycznego zaprezentują niezwykłą i pełną sekretów sztukę budowania instrumentów muzycznych oraz pokażą narzędzia niezbędne w tym pracochłonnym procesie tworzenia.

Organizator: Katedra Lutnictwa Artystycznego

Katedra Lutnictwa Artystycznego
Katedra prowadzi działalność artystyczną, dydaktyczną, naukową w zakresie lutnictwa artystycznego oraz prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie:
– budowy instrumentów lutniczych,
– korekty i konserwacji instrumentów lutniczych,
– teorii i historii sztuki lutniczej,
– akustyki.
Do głównych zadań Katedry należą:
– inicjowanie tematów i prac badawczych i opieka merytoryczna nad badaniami własnymi pracowników Katedry,
– organizowanie kursów i konferencji naukowych,
– publikowanie materiałów naukowych,
– prezentowanie dorobku artystycznego i naukowego pracowników,
– pozyskiwanie i zakup materiałów i narzędzi do budowy instrumentów oraz albumów i książek do prac teoretycznych dotyczących historii i teorii sztuki lutniczej,
– współpraca z ośrodkami lutniczymi i instytucjami muzycznymi na terenie kraju i poza jego granicami.
Katedra pracuje pod kierownictwem prof. Honoraty Stalmierskiej.

Zwiedzanie klas Zakładu Perkusji

godz. 11.00-11.20
godz. 11.20-11.40
godz. 11.40-12.00
godz. 12.00-12.20
godz. 12.20-12.40
godz. 13.00-13.20
godz. 13.20-13.40
godz. 13.40-14.00
Limit miejsc: 30
Wiek: 6+
Rezerwacja: tak

Pedagodzy wraz ze studentami Zakładu Perkusji przedstawią dzieciom i młodzieży instrumentarium perkusyjne i opowiedzą o wykorzystaniu poszczególnych instrumentów w orkiestrze symfonicznej, jak i w muzyce solowej.

Organizator: Zakład Perkusji

Zakład Perkusji
Początki perkusyjnego szkolnictwa wyższego w Poznaniu sięgają roku 1957 – wtedy powstała tu pierwsza klasa perkusji utworzona z inicjatywy prof. Zdzisława Jahnkego. Jej twórcą był prof. Jerzy Zgodziński, który uznawany był w latach późniejszych za głównego animatora rozwoju i popularyzacji muzyki perkusyjnej w Polsce. Profesor Zgodziński utworzył w roku 1963 Poznański Zespół Perkusyjny, który obok podobnych formacji amerykańskich i bardzo nielicznych w Europie, był pierwszym tego rodzaju zespołem w Polsce. Działalność poznańskiej grupy perkusyjnej zainteresowała szereg kompozytorów polskich, dzięki czemu polska literatura muzyczna wzbogaciła się o pozycje przeznaczone na instrumenty perkusyjne. W 1972 roku utworzony został Zakład Perkusji, a stanowisko jego kierownika objął prof. Jerzy Zgodziński. Następnie od roku 1997 Zakład Perkusji prowadzony był przez prof. Edwarda Iwickiego. W następnych latach Zakład bardzo prężnie się rozwijał, co zaowocowało powstaniem Katedry Perkusji, która pracowała pod kierownictwem prof. Mariana Rapczewskiego. Obecnie w strukturach Akademii funkcjonuje Zakład Perkusji, a funkcję Kierownika pełni prof. Krzysztof Przybyłowicz.

Koordynator Festiwalu, rezerwacja miejsc:
Anna Czajkowska-Zimnicka
Manager ds. marketingu i kształtowania wizerunku
e-mail: manager@amuz.edu.pl
tel. 61 856 89 12