Wydarzenia

poniedziałek, 18.11.2019
Sala Marszałkowska, godz. 10.00-14.00 i 16.00-20.00

Dyrygent współczesny

Cykl sesji naukowych organizowanych przez Katedrę Dyrygentury Symfonicznej i Operowej. W tym roku pochylimy się nad kluczowymi kwestiami w kształtowaniu współczesnego spektaklu operowego: Czy opera to dzieło muzyczne? Dyskurs dyrygenta z reżyserem. Odpowiedź na to pytanie będzie zaczynem do dyskusji nad wieloma zagadnieniami, m.in.: granicami ingerencji w zamysł twórców partytury, kierunkami przemian opery, operetki, musicalu, dzisiejszą rolą obrazu i muzyki. W sesji wezmą udział dyrygenci, reżyserzy, choreografowie, krytycy, dyrektorzy teatrów operowych.