Wydarzenia

Dyplomy magisterskie Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej

RECITAL DYPLOMOWY
studentów studiów magisterskich
Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

 

18.05.2017 dyplomy wydz. IVAleksandra Grzelak z klasy dra Pawła Łuczaka

Marta Jaworska z klasy dra Pawła Łuczaka

Krzysztof Bździel z klasy prof. dra hab. Przemysława Pałki i dra Pawła Łuczaka

Bartłomiej Karwański z klasy prof. dra hab. Przemysława Pałki

 

Chór Politechniki Poznańskiej Volantes Soni
kierownik artystyczny – Paweł Łuczak

Zespół wokalny dla praktyk studenckich studiów magisterskich
opieka merytoryczna – Paweł Łuczak

Chór Żeński Sonantes
kierownik artystyczny – Hanna Malicka

Chór Kameralny Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
kierownik artystyczny – Marek Gandecki

Schola Lednicka
kierownik artystyczny – Bartłomiej Karwański

Studencki zespół wokalny
przygotowanie – Bartłomiej Karwański

Studencki zespół instrumentalny
przygotowanie – Krzysztof Bździel

Studencki zespół instrumentalny
przygotowanie – Bartłomiej Karwański

organy – Radosław Mateja

 

Prowadzenie koncertu – Emilia Ziegler i Szymon Bajon

 

Opieka merytoryczna:
Katedra Chóralistyki