Wydarzenia

Dyplomy magisterskie Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej

RECITAL DYPLOMOWY
studentów studiów magisterskich
Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

 

Justyna Dalecka z klasy prof. dra hab. Marka Gandeckiego

Jadwiga Korus z klasy prof. dra hab. Marka Gandeckiego

Aleksandra Małecka z klasy dra hab. Tomasza Dzięcioła

Izabella Ławniczak z klasy dra hab. Tomasza Dzięcioła

Marta Starosta z klasy dr Marianny Majchrzak

 

Chór Kameralny MUSICA VIVA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Kierownik artystyczny – prof. dr hab.  Marek Gandecki

Zespół wokalny dla praktyk studenckich studiów magisterskich
opieka merytoryczna – dr Paweł Łuczak

Studencki zespół wokalny
przygotowanie – Justyna Dalecka

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Mieściska
Kierownik artystyczny – Jarosław Małecki

Studencka Orkiestra Barokowa
Przygotowanie: Jadwiga Korus

Prowadzenie koncertu – Zuzanna Zięta i Alicja Matuszczak

 

Opieka merytoryczna:
Katedra Chóralistyki