Wydarzenia

Dyplomy magisterskie Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej

RECITAL DYPLOMOWY
studentów studiów magisterskich
Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

 

Szymon Bajon z klasy prof. zw. dra hab. Przemysława Pałki

Daniel Sobczak z klasy prof. zw. dra hab. Przemysława Pałki

Izabela Zalewska z klasy prof. zw. dra hab. Przemysława Pałki

 

Orkiestra Symfoniczna Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu
kierownik artystyczny – dr Aleksander Gref

Chór Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
kierownik artystyczny – prof. zw. dr hab. Przemysław Pałka

Poznański Chór Katedralny
kierownik artystyczny – ks. Prałat Szymon Daszkiewicz

Zespół wokalny dla praktyk studenckich studiów magisterskich
opieka merytoryczna – dr Paweł Łuczak

Żeński zespół wokalny studentek Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
przygotowanie – Izabela Zalewska

Studencki zespół wokalny
przygotowanie – Daniel Sobczak

Prowadzenie koncertu – Emilia Popiołek i Damian Kacner

 

Opieka merytoryczna – Katedra Chóralistyki