Wydarzenia

Dyplomy magisterskie Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej

RECITAL DYPLOMOWY
studentów studiów magisterskich
Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

 

19.05.2017 dyplomy wydz. IVMarek Kraśkiewicz z klasy dr Marianny Majchrzak

Paweł Goliński z klasy prof. dra hab. Leona Zaborowskiego

Maria Wojtkowiak z klasy dra hab. Tomasza Dzięcioła

Natalia Świerczyńska z klasy dr Marianny Majchrzak

Sara Winiecka z klasy prof. dra hab. Leszka Bajona

Katarzyna Filipiak z klasy dra Macieja Grosza

 

Zespół wokalny dla praktyk studenckich studiów magisterskich
opieka merytoryczna – Paweł Łuczak

Chór Motet et Madrigal
kierownik artystyczny – Leszek Bajon

Studencki zespół instrumentalny
przygotowanie – Sara Winiecka

soliści – Damian Żebrowski, Aleksandra Grzelak, Wiktoria Płoszyńska

fortepian – Paweł Gzella, Laura Sobolewska, Mateusz Sławiński, Urszula Taczanowska

organy – Jacek Pupka

 

Prowadzenie koncertu – Emilia Ziegler i Szymon Bajon

 

Opieka merytoryczna:
Katedra Chóralistyki