Wydarzenia

Dyplomy magisterskie Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej

RECITAL DYPLOMOWY
studentów studiów magisterskich i licencjackich
Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

 

Anna-Maria Dzik z klasy dr Marianny Majchrzak

Aleksandra Olkiewicz z klasy dra hab. Tomasza Dzięcioła

Jarosław Wojtecki z klasy prof. zw. dra hab. Leona Zaborowskiego

Paweł Piechowiak z klasy prof. dr hab. Magdaleny Wdowickiej-Mackiewicz

 

Studencka Orkiestra Barokowa
Opieka merytoryczna – mgr Marek Niewiedział

Cappella Musicae Antiquae Orientalis
Kierownik artystyczny – prof. zw. dr hab. Leon Zaborowski

Chór Akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kierownik artystyczny – mgr Beata Bielska

Zespół wokalny dla praktyk studenckich studiów licencjackich
opieka merytoryczna – dr Marianna Majchrzak

Zespół wokalny dla praktyk studenckich studiów magisterskich
opieka merytoryczna – dr Paweł Łuczak

Zespół Wokalny Cantores Seraphini
Kierownik artystyczny – Paweł Piechowiak

Zespół Studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego
Przygotowanie – Paweł Piechowiak

Studencki zespół wokalny
Przygotowanie – Aleksandra Olkiewicz

Marcin Gałęski – fortepian
Jakub Koterba – fortepian

 

Prowadzenie koncertu – Marta Grzebieta i Sonja Kaczmarek

 

Opieka merytoryczna:
Katedra Chóralistyki