Wydarzenia

Publikacje
23.05.2019, 18:00 - Aula Nova

Dyplomy studentów Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej

Koncert Aula Nova

RECITAL DYPLOMOWY
studentów studiów magisterskich
Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

specjalność: dyrygentura chóralna

 

Monika Nalewaja-Zdrojewska z klasy dr Marianny Majchrzak

Anna Hyjek z klasy prof. zw. dra hab. Przemysława Pałki i dra Pawła Łuczaka

Stanisław Kukorowski z klasy prof. zw. dra hab. Leona Zaborowskiego

 

Cappella Musicae Antique Orientalis
kierownik artystyczny – Leon Zaborowski

Poznański Chór Kameralny
kierownik artystyczny – Bartosz Michałowski

Sołacki Chór Kameralny
kierownik artystyczny – Marianna Majchrzak

Chór Kameralny „Sine Nomine”
kierownik artystyczny – Anna Hyjek

Zespół wokalny dla praktyk studenckich studiów magisterskich
opieka merytoryczna – Marianna Majchrzak

Zespół wokalny
przygotowanie – Anna Hyjek

Studenckie zespoły instrumentalne
przygotowanie – Monika Nalewaja-Zdrojewska, Anna Hyjek

fortepian – Stanisław Groszewski, Marcin Gałęski
sopran – Joanna Klonowska
mezzosopran – Marianna Majchrzak
alt – Paulina Bierwagen
tenor – Dominik Budziński
bas – Konstanty Karandyszowski
pozytyw – Jakub Pankowiak
lutnia – Zuzanna Paprzycka
wiolonczela – Patryk Powel

 

Prowadzenie koncertu – Agata Domalewska i Błażej Mazanowski

Opieka merytoryczna – Katedra Chóralistyki

Nadchodzące wydarzenia

Koncert

25.05.2022

Arcydzieła kameralistyki/25.05.2022

Fragment plakatu 51. Poznańskiej Wiosny Muzycznej z nazwą festiwalu

Festiwal

26.05.2022

51. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”/26-29.05.2022

Fragment plakatu 51. Poznańskiej Wiosny Muzycznej z nazwą festiwalu

Festiwal

27.05.2022

51. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”/26-29.05.2022

Fragment plakatu 51. Poznańskiej Wiosny Muzycznej z nazwą festiwalu

Festiwal

28.05.2022

51. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”/26-29.05.2022