Wydarzenia

Dyplomy licencjackie Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej

RECITAL DYPLOMOWY
studentów studiów licencjackich
Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
specjalność: dyrygentura chóralna, edukacja muzyczna, muzyka kościelna

 

Agata Domalewska z klasy prof. dr hab. Magdaleny Wdowickiej-Mackiewicz
Klaudia Woźniak z klasy dra Pawła Łuczaka
Tomasz Padoł
z klasy prof. dra hab. Leszka Bajona
Shuang Li z klasy prof. dra hab. Przemysława Pałki
Tomasz Karwański z klasy prof. dra hab. Przemysława Pałki

Chór Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
kierownik artystyczny – Przemysław Pałka

Chór Kameralny Motet et Madrigal
kierownik artystyczny – Leszek Bajon

Chór i Orkiestra JORDAN
kierownik artystyczny – Tomasz Karwański

Studencki Zespół Wokalny
przygotowanie – Agata Domalewska, Klaudia Woźniak, Tomasz Karwański

organy – Agnieszka Sanhen

fortepian – Maria Mieszczankin, Jana Balitska, Jakub Koterba

skrzypce – Wiktoria Bogalska

perkusjonalia – Zuzanna Lipska, Albert Kołodziejczak

flet – Marta Grzebieta

Prowadzenie koncertu – Antonina Pedrycz i Marcin Dąbrowski

 

Opieka merytoryczna:
Katedra Chóralistyki