Wydarzenia

Publikacje
24.04.2021

Drzwi otwarte

Drzwi otwarte

Droga Kandydatko, Drogi Kandydacie,

Serdecznie zapraszamy do udziału online w Drzwiach otwartych Akademii Muzycznej  im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, które odbędą się w sobotę, 24 kwietnia 2021 roku.

Będzie to okazja do spotkania z kadrą naukowo-dydaktyczną, zapoznania się z ofertą edukacyjno-artystyczną oraz wymaganiami rekrutacyjnymi.

Wszystkie spotkania odbędą się na platformie teams. Poniżej zamieszczamy harmonogram oraz linki do spotkań.

Bądź częścią naszej wspólnoty, bądź razem z nami!

 

 


WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY, WOKALISTYKI, TEORII MUZYKI
I EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 

 

INSTYTUT KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI

 

KOMPOZYCJA 

godz. 10.00-10.30 

dr hab. Artur Kroschel, prof. AMP akroschel@amuz.edu.pl
dr hab. Monika Kędziora, prof. AMP mkedziora@amuz.edu.pl

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzZkM2RmYWUtZmI4Yy00NjA2LWJkMTQtYzllNGEzYjA3ZTc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232e2ac89-9c01-485b-ac8a-3ed606da47dc%22%2c%22Oid%22%3a%2219a8a301-79a3-4678-9cac-d4b21c20aa97%22%7d

 

KOMPOZYCJA ELEKTROAKUSTYCZNA

godz. 10.30-11.00 dr hab. Katarzyna Taborowska ktaborowska@amuz.edu.pl

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGRjN2ZlNzctODQxNy00MDI3LThiNzctOWQ4NTUwZjVjZDNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232e2ac89-9c01-485b-ac8a-3ed606da47dc%22%2c%22Oid%22%3a%2219a8a301-79a3-4678-9cac-d4b21c20aa97%22%7d

 

TEORIA MUZYKI

godz. 10.00-10.30 dr hab. Mikołaj Rykowski mrykowski@amuz.edu.pl

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWZlZmU3M2YtM2M3OS00N2RjLThhOGQtYzNjMjM3MzI4ZTg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232e2ac89-9c01-485b-ac8a-3ed606da47dc%22%2c%22Oid%22%3a%2219a8a301-79a3-4678-9cac-d4b21c20aa97%22%7d

 

PUBLICYSTYKA MUZYCZNA

godz. 10.30-11.00 dr Stefan Drajewski sdrajewski@amuz.edu.pl

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWFlY2Q2NmMtZTRjNi00Y2ZiLWI0NjAtODNiZDE0ZTAxOWY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232e2ac89-9c01-485b-ac8a-3ed606da47dc%22%2c%22Oid%22%3a%2219a8a301-79a3-4678-9cac-d4b21c20aa97%22%7d

 

RYTMIKA

godz. 10.00-10.30 dr Agnieszka Chenczke-Orłowska (rytmika)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDY4ZmMwYmUtYjY0OS00NTJhLWJlZTktNjczZTY0NzBiMDk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232e2ac89-9c01-485b-ac8a-3ed606da47dc%22%2c%22Oid%22%3a%2219a8a301-79a3-4678-9cac-d4b21c20aa97%22%7d

godz. 10.30-11.30 mgr Emilia Pankowiak  (improwizacja fortepianowa)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTMxNjdhYWUtYmUwNi00ZWEwLWIxYzYtYzMzYzAxZThkYzg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232e2ac89-9c01-485b-ac8a-3ed606da47dc%22%2c%22Oid%22%3a%2219a8a301-79a3-4678-9cac-d4b21c20aa97%22%7d

Koordynator: dr Anna Kokocińska  akokocinska@amuz.edu.pl


INSTYTUT DYRYGENTURY

 

DYRYGENTURA SYMFONICZNA
DYRYGENTURA SYMFONICZNA I OPEROWA
DYRYGENTURA CHÓRALNA
DYRYGENTURA ORKIESTR DĘTYCH

godz. 11.00-12.00

prof. dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz mwdowicka@amuz.edu.pl
dr hab. Marianna Majchrzak mmajchrzak@amuz.edu.pl
prof. dr hab. Warcisław Kunc wkunc@amuz.edu.pl
prof. dr hab. Marek Gandecki mgandecki@amuz.edu.pl
dr Paweł Joks pjoks@amuz.edu.pl

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmY4MGJjOTctMzBkYS00MWJmLWE3MzctOTMzZTMzYmU5NGJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232e2ac89-9c01-485b-ac8a-3ed606da47dc%22%2c%22Oid%22%3a%2219a8a301-79a3-4678-9cac-d4b21c20aa97%22%7d


INSTYTUT WOKALISTYKI

 

ŚPIEW SOLOWY
ŚPIEW MUSICALOWY

godz. 10.00 – 12.00 dr Paulina Zarębska pzarebska@amuz.edu.pl

w trakcie spotkania:

godz. 10.00 – 11.00 konsultacje aktorskie
mgr Piotr Kaźmierczak pkazmierczak@amuz.edu.pl
godz. 11.00 – 12.00 konsultacje z tańca
mgr Leszek Rembowski lrembowski@amuz.edu.pl

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTg0ZGFhODYtMDA1ZC00NDQwLWIyZjQtNzk0ZmQ2OWZmODBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232e2ac89-9c01-485b-ac8a-3ed606da47dc%22%2c%22Oid%22%3a%2219a8a301-79a3-4678-9cac-d4b21c20aa97%22%7d


INSTYTUT EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

 

EDUKACJA MUZYCZNA
MUZYKA KOŚCIELNA
PROWADZENIE SZKOLNYCH ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH

godz. 11.00-12.00
prof. dr hab. Przemysław Pałka ppalka@amuz.edu.pl
mgr Magdalena Andrys mandrys@amuz.edu.pl
prof. dr hab. Leon Zaborowski lzaborowski@amuz.edu.pl
ks. dr hab. Mariusz Białkowski mbialkowski@amuz.edu.pl

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjZlYWY1YmMtNzZjZi00MzM5LWE5NmItMGM0OGM2MGY1M2Vm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232e2ac89-9c01-485b-ac8a-3ed606da47dc%22%2c%22Oid%22%3a%2219a8a301-79a3-4678-9cac-d4b21c20aa97%22%7d


WYDZIAŁ INSTRUMENTALISTYKI, JAZZU
I MUZYKI ESTRADOWEJ

 

INSTYTUT INSTRUMENTALISTYKI

 

FORTEPIAN
ORGANY
KLAWESYN
AKORDEON
PERKUSJA
INSTRUMENTY DĘTE
INSTRUMENTY HISTORYCZNE

godz. 13.00-14.00

dr hab. Mikołaj Zgółka – dyrektor Instytutu Instrumentalistyki mzgolka@amuz.edu.pl

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQ5MTZiZDgtNGUzMS00MDFhLTgzOWUtZWZlMjg4ZjFjNTEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232e2ac89-9c01-485b-ac8a-3ed606da47dc%22%2c%22Oid%22%3a%2219a8a301-79a3-4678-9cac-d4b21c20aa97%22%7d

 

prof. AMP dr hab. Maciej Łakomy – Katedra Instrumentów Dętych Blaszanych,

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDFjMzY5MGYtNmZhNi00ZjhlLWEwZDEtOTE0MDVmMGRjOWM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232e2ac89-9c01-485b-ac8a-3ed606da47dc%22%2c%22Oid%22%3a%2219a8a301-79a3-4678-9cac-d4b21c20aa97%22%7d

 

dr Rafał Rachwał – Katedra Instrumentów Dętych Drewnianych,

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGZkM2U3N2QtZGI4ZS00Mzg0LWIzNjItZTMxZDc5ZTM5YzBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232e2ac89-9c01-485b-ac8a-3ed606da47dc%22%2c%22Oid%22%3a%2219a8a301-79a3-4678-9cac-d4b21c20aa97%22%7d

 

prof. dr hab. Maria Banaszkiewicz-Bryła – Katedra Historycznych Praktyk Wykonawczych,

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTc0OTQ2NDEtYTQ4Ni00YmEzLTk5MDgtNGEzM2EyZjYyYTcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232e2ac89-9c01-485b-ac8a-3ed606da47dc%22%2c%22Oid%22%3a%2219a8a301-79a3-4678-9cac-d4b21c20aa97%22%7d

prof. dr hab. Anna Organiszczak – Katedra Fortepianu,

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjljNDZlNGUtMWFmNi00YjNiLTkyYjItMzZmNjBlOGM4YzE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232e2ac89-9c01-485b-ac8a-3ed606da47dc%22%2c%22Oid%22%3a%2219a8a301-79a3-4678-9cac-d4b21c20aa97%22%7d

 

prof. dr hab. Krzysztof Przybyłowicz – Katedra Perkusji,

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmQwMmZmNmItNWRjZS00NmZlLTk0MDgtOTY0N2NiMjNlYjU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232e2ac89-9c01-485b-ac8a-3ed606da47dc%22%2c%22Oid%22%3a%2219a8a301-79a3-4678-9cac-d4b21c20aa97%22%7d

 

prof. dr hab. Bogumił Nowicki – Katedra Kameralistyki Fortepianowej,

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDg1MGRiM2EtNzFmMi00MGYwLTllMmYtNjY0ZGIzNjViOGIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232e2ac89-9c01-485b-ac8a-3ed606da47dc%22%2c%22Oid%22%3a%2219a8a301-79a3-4678-9cac-d4b21c20aa97%22%7d

 

prof. dr hab. Elżbieta Karolak – Katedra Organów,

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjkwYThmNTItYzA5YS00YjYwLTlkZTctYzMxOGZhODU4MGI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232e2ac89-9c01-485b-ac8a-3ed606da47dc%22%2c%22Oid%22%3a%2219a8a301-79a3-4678-9cac-d4b21c20aa97%22%7d

 

prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba – Katedra Akordeonu i Interpretacji Muzyki Współczesnej,

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWNkYTM3MjQtZGJjYi00OGZhLTg5MTctZTBkNDNlNGZjZDY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232e2ac89-9c01-485b-ac8a-3ed606da47dc%22%2c%22Oid%22%3a%2219a8a301-79a3-4678-9cac-d4b21c20aa97%22%7d


INSTYTUT INSTRUMENTÓW LUTNICZYCH

 

SKRZYPCE
ALTÓWKA
WIOLONCZELA
KONTRABAS
GITARA
HARFA
LUTNICTWO ARTYSTYCZNE

godz. 14.00-15.00 dr hab. Piotr Niewiedział pniewiedzial@amuz.edu.pl

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWE3MTA2NjYtNWVjNS00YWI5LThjOWEtZTg1ZjZlNmRkOTM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232e2ac89-9c01-485b-ac8a-3ed606da47dc%22%2c%22Oid%22%3a%2219a8a301-79a3-4678-9cac-d4b21c20aa97%22%7d


INSTYTUT JAZZU I MUZYKI ESTRADOWEJ

 

FORTEPIAN JAZZOWY
TRĄBKA JAZZOWA
PERKUSJA JAZZOWA
GITARA JAZZOWA
GITARA BASOWA
SAKSOFON JAZZOWY
KONTRABAS JAZZOWY
PUZON JAZZOWY
KLARNET JAZZOWY
WOKALISTYKA JAZZOWA
KOMPOZYCJA Z ARANŻACJĄ

godz. 15.00-16.00 prof. dr hab. Wojciech Olszewski wolszewski@amuz.edu.pl

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjUxMGIzNjQtYmJkZC00OTZhLWFiM2YtNWM5NTFhNTFhNmI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232e2ac89-9c01-485b-ac8a-3ed606da47dc%22%2c%22Oid%22%3a%2219a8a301-79a3-4678-9cac-d4b21c20aa97%22%7d

 

 


 

W przypadku dodatkowych pytań organizacyjnych uprzejmie prosimy o kierowanie ich na adres:

aczajkowska@amuz.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia

Afisz może zachęcać do przyjścia na koncert z klasą

Koncert

28.03.2023

Koncert studentów klasy prof. Anny Jeremus-Lewandowskiej/28.03.2023

Afisz może zachęcać do przyjścia na koncert

Koncert

01.04.2023

Koncert muzyki XX i XXI wieku NON MOLTO / 3

Biały afisz zawiera rysunkową, żótłą tubę oraz informacje na temat przebiegu Sympozjum

Lekcje indywidualne Sympozjum Warsztaty Wykład

14.04.2023

II Międzynarodowe Sympozjum Tubistów i Eufonistów, 14-16.04.2023/dzień 1

Biały afisz zawiera rysunkową, żótłą tubę oraz informacje na temat przebiegu Sympozjum

Recital Sympozjum

15.04.2023

II Międzynarodowe Sympozjum Tubistów i Eufonistów, 14-16.04.2023/dzień 2