Wydarzenia

Bezpłatne warsztaty: PERSONAL BRANDING – osobisty wizerunek specjalisty

W ramach ogólnopolskiego projektu pod patronatem Komisji ds. Akademickich Biur Karier
przy KRASP oraz Przewodniczącego KRASP „Gra o karierę – Biuro Karier dla Ciebie”,

Biuro Karier Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
organizuje bezpłatne warsztaty

PERSONAL BRANDING – osobisty wizerunek specjalisty

Wtorek, 10.04.2018, Sala Marszałkowska, godz. 8.30 – 10.30

 

Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, w jaki sposób mogą świadomie budować osobisty wizerunek na rynku i zwiększać szansę na bycie dostrzeżonym i docenionym przez pracodawców lub partnerów biznesowych. W czasie zajęć poruszone zostaną kwestie znaczenia wizerunku osobistego dla budowania pozycji na rynku pracy, stawania się pożądanym kandydatem na pracownika lub wiarygodnym partnerem w biznesie. Uczestnicy pracować będą nad zbudowaniem osobistego planu działania z wykorzystaniem narzędzi promocji siebie jako specjalisty, ale co ważniejsze podejmą próbę dokonania samooceny, przeanalizowania swoich wartości, dążeń i planów zawodowych.

Program szkolenia

 1. Znaczenie wizerunku osobistego w budowaniu ścieżki kariery
 • Wizerunek osobisty jako prezentowanie własnego „JA”
 • Zagrożenia wynikającego z kreacji idealnego obrazu siebie
 1. Świadomość siebie jako podstawa budowania marki osobistej
 • Oczekiwania wobec otoczenia i wartości życiowe
 • Indywidualna analiza SWOT
 1. Kompetencje osoby świadomie budującej swój wizerunek
 • Umiejętność nawiązywania kontaktu i komunikacji
 • Budowanie długofalowych relacji
 1. Proces budowania osobistego wizerunku
 • Wizerunek w przekazie medialnym
 • Prezentowanie siebie w kontaktach osobistych
 • Portfolio specjalisty

 

 

Zajęcia poprowadzi: Magdalena Ignaczak

Psycholog, doradca, szkoleniowiec. Celem pracy we wszystkich obszarach, którymi się zajmuje jest dzielenie się aktualną wiedzą oraz doświadczeniem z osobami i podmiotami koncentrującymi się na rozwoju, dawanie inspiracji do zmian i ulepszeń, umacnianie pozytywnego myślenia a także postawy aktywnej. Kieruje się przekonaniem, że życie z pasją daje największą satysfakcję i spełnienie zarówno w pracy zawodowej jak i sferze osobistej.

Jej doświadczenie trenerskie obejmuje ponad 3 000 godzin przeprowadzonych szkoleń realizowanych dla przedsiębiorstw i administracji publicznej. Jest specjalistą w obszarach budowania wizerunku, zarządzania zróżnicowanymi zespołami i komunikacji wewnętrznej, umiejętności menedżerskich i kompetencji interpersonalnych istotnych w pracy zawodowej. Pasjonują ją zagadnienia partnerstwa lokalnego, CSR, etyki w pracy zawodowej.

Jest aktywnym i docenianym wykładowcą akademickim, jej głównym atutem jest szerokie doświadczenie biznesowe i administracyjne, dlatego realizowała zajęcia praktyczne dotyczące zarządzania firmą i zasobami ludzkimi, psychologii, budowania wizerunku, wymogów rynku pracy i przedsiębiorczości – ponad 2 200 godzin.

Posiadane wykształcenie oraz doświadczenia zawodowe pozwalają jej na realizowanie szeroko pojętego doradztwa psychologicznego, zawodowego oraz związanego z budowaniem ścieżki karier. W tym zakresie zrealizowała 4400 godzin spotkań dla właścicieli i pracowników MSP, nauczycieli i pracowników sektora oświaty, pracowników i wolontariuszy organizacji wspierających niepełnosprawnych, studentów, osób poszukujących pracy, a także młodzieży.

Aktywnie działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, promowania idei równowagi życiowej oraz uczenia się przez całe życie poprzez swoją działalność pro bono – doradztwo dla osób zakładających własną firmę, autorstwo artykułów dotyczących budowania wizerunku, wystąpienia konferencyjne oraz warsztaty dla młodzieży, a także organizację gry miejskiej, konferencji i targów pracy.

Dodatkowe informacje na temat projektu w Biurze Karier Akademii Muzycznej im. I J. Paderewskiego w Poznaniu – 005A, Aula Nova, tel. 61 856 89 12 oraz na www.graokariere.wordpress.com