Wydarzenia

AULA NOVA – DRZWI OTWARTE

28 kwietnia 2014, 10:00 Koncert Warsztaty Wykład

Poniedziałek, 28.04.2014, Aula Nova, godz. 10.00, 13.00 i 17.00
AULA NOVA – DRZWI OTWARTE

Poznańska Akademia Muzyczna świętuje 10. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu jako jedna z pierwszych instytucji kultury i nauki została beneficjentem środków unijnych – dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego udało się Władzom Uczelni urzeczywistnić marzenie o wybudowaniu Auli Nova – nowej sali koncertowej, spełniającej najwyższe standardy europejskie pod względem akustyki, przystosowania dla osób niepełnosprawnych oraz estetyki i szeroko rozumianej funkcjonalności.

Uroczyste otwarcie Auli Nova w dniu 9 października 2006 było równoznaczne z ukończeniem III etapu inwestycji, realizowanej przez Uczelnię od 1994 roku, pod nazwą Rozbudowa Akademii Muzycznej w Poznaniu. W ramach I etapu (zamkniętego w 1997 roku) oraz II (który dobiegł końca w 2000 roku) oddano do użytku gmach (przy ulicy Św. Marcin 87), który zwiększając kubaturę Akademii, wpłynął na polepszenie jej warunków lokalowych.

Począwszy od 2002 roku Władze Uczelni podejmowały intensywne działania w celu pozyskania terenu pod budowę Sali Koncertowej oraz zdobycia środków finansowych. W jego osiągnięciu – zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego Budowa Sali Koncertowej Akademii Muzycznej
im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
– przełomowe i znaczące okazały się następujące decyzje oraz dokumenty:

24 czerwca 2003 Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę o przekazaniu Akademii Muzycznej
w Poznaniu w użytkowanie wieczyste gruntu pod budowę sali koncertowej. Akademia zawarła umowę nr 6/A/03 z Autorską Pracownią Architektoniczną Jerzego Gurawskiego ARPA w Poznaniu na wykonanie projektu sali koncertowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

21 sierpnia 2003 w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu podpisano protokół rokowań w sprawie oddania Akademii Muzycznej w Poznaniu w użytkowanie wieczyste,
na okres 99 lat, nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Św. Marcin – narożnik ul. Towarowej.

15 września 2003 podpisano akt notarialny, zawierający umowę oddania nieruchomości
w użytkowanie wieczyste oraz umowę sprzedaży nakładów.

8 października 2003 decyzją nr 632/2003 otrzymano pozwolenie na budowę sali koncertowej Akademii Muzycznej w Poznaniu.

27 lipca 2004 otrzymano decyzję Ministra Kultury, zatwierdzającą wniosek Akademii
o dofinansowanie projektu „Budowa Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Poznaniu”.

9 lutego 2005 podpisano umowę nr Z/2.30/I/1.3.1/44/04/4/11/05 o dofinansowanie przez Unię Europejską – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Projektu „Budowa Sali Koncertowej – III etap rozbudowy Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”. Umowę spisano między instytucją pośredniczącą, reprezentowaną przez Andrzeja Nowakowskiego – Wojewodę Wielkopolskiego
a Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, reprezentowaną przez
Rektora prof. Stanisława Pokorskiego.

14 lutego 2005 wmurowano kamień węgielny pod fundament gmachu sali koncertowej.

15 lutego 2005 zawarto umowę z firmą HOCHTIEF Polska Poz-Building Poznań na wykonanie zadania inwestycyjnego – budowę Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Poznaniu.

24 maja 2006 Senat Akademii wybrał jednogłośnie (spośród propozycji w ramach konkursu na nazwę sali nadesłanych do redakcji „Gazety Wyborczej”) nazwę sali: AULA NOVA.

9 października 2006 uroczyście oddano Aulę Nova do użytku. Oficjalnego otwarcia i przecięcia wstęgi dokonał JM prof. Bogumił Nowicki wraz  z zaproszonymi przedstawicielami władz – Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomaszem Mertą, Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem, Wicewojewodą Wielkopolski Ewą Krzyżanowską-Walaszczyk oraz Prezydentem Miasta Poznania Ryszardem Grobelnym. Gmach Auli Nova poświęcił Metropolita Poznański Arcybiskup Stanisław Gądecki. Historyczny dla Uczelni dzień zwieńczył koncert Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu pod batutą pierwszego doktora honoris causa Akademii – Maestro Jana Krenza.

Oddanie do użytku nowej sali koncertowej sprawiło, że Akademia, obok swojej podstawowej pracy dydaktycznej, zaczęła pełnić rolę instytucji kultury. Dzięki szerokiej ofercie repertuarowej Aula Nova stała się jednym z najistotniejszych ośrodków artystycznych Poznania. Od października 2006 odbyło się tu blisko 500 koncertów, w których udział wzięli studenci, pedagodzy, absolwenci, zespoły kameralne, chóry, a także Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej, Sinfonietta, Orchestra Nova czy Orkiestra CoOperate, prezentując zróżnicowany repertuar – od muzyki dawnej po literaturę XXI wieku. Od wielu lat niezmiennie wielkim zainteresowaniem cieszą się realizowane w Auli Nova cykle koncertowe: Poniedziałki w Akademii, Środy organowe, Arcydzieła kameralistyki, Smyczki w Akademii, Pedagodzy i ich chóry, Absolwenci i ich chóry. Na wszystkie przedsięwzięcia Akademii jest wstęp wolny.

W Auli Nova zainstalowano 34-głosowe, 3-manuałowe organy firmy A. Schuke z Poczdamu, a na jej estradzie stoją dwa fortepiany koncertowe marek: Steinway i YAMAHA. Nasza nowa sala koncertowa to także inne pomieszczenia dydaktyczne – sale ćwiczeniowe dla instrumentalistów, sala prób orkiestry i Big Bandu (Sala Błękitna), Laboratorium Odsłuchu z bogatą płytoteką (około 10 tys. tytułów), Studio Nagrań z europejskiej klasy aparaturą cyfrową, dzięki której możliwe jest nagrywanie płyt oraz profesjonalna dokumentacja działalności artystycznej Uczelni.

Obok wyżej wymienionych jednostek w Auli Nova znalazło miejsce Studio Muzyki Elektroakustycznej wyposażone w sprzęt najnowszej generacji. Dzięki tej aparaturze studenci kierunku kompozycja i teoria muzyki mogą poznawać i pracować, stosując najnowsze technologie kształtowania dźwięku, a swoje rezultaty kompozytorskich poszukiwań promować w czasie odbywających się regularnie wieczorów nazwanych Muzyka z prądem.

Budząca od początku wielkie zainteresowanie melomanów oraz artystów, Aula Nova otrzymała kilka prestiżowych wyróżnień z tytułu walorów estetyczno-architektonicznych. I tak:
– w plebiscycie organizowanym przez Gazetę Wyborczą czytelnicy wybrali Aulę jako najbardziej udany gmach zbudowany w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku (lata 1990-2000) w Poznaniu,
– w 2007 roku Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przyznał Auli nagrodę w konkursie „Budowa Roku 2006” oraz nagrodę I stopnia w kategorii „Obiekty użyteczności publicznej”,
– Jerzy Gurawski – architekt, który zaprojektował Aulę Nova, w 2006 roku wyróżniony został nagrodą im. Jana Baptysty di Quadro.

Projekt AULA NOVA – DRZWI OTWARTE dedykujemy wszystkim tym, którzy – bez względu na wiek – zainteresowani są poznaniem naszej sali koncertowej od nieco innej strony, ponieważ obok krótkiej prezentacji muzycznej w wykonaniu studentów z klas: śpiewu, organów i fortepianu o godz. 10.00, 13.00 i 17.00, zaprosimy Państwa do spaceru po Auli Nova, a tym samym do zwiedzenia ciekawych miejsc, które podczas koncertów są niedostępne dla publiczności. Spacer uświetni prelekcja JM Rektor prof. Haliny Lorkowskiej. Serdecznie zapraszamy!

Dane techniczne Auli Nova
Kubatura sali: 16 725 m3
Powierzchnia użytkowa: 3 762 m2
Sala: 433,6 m2
Balkon: 138 m2
Estrada: 150,5 m2
Liczba miejsc siedzących: 524

Inwestycja była finansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
oraz przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i środków pochodzących z Kontraktu Urzędu Marszałkowskiego.

Zapraszamy także na stronę internetową, na której znajdują się informacje dotyczące DNI OTWARTYCH:

https://amuz.edu.pl/dla-kandydata/

a