Wydarzenia

Arcydzieła kameralistyki

W programie:
Koncert F-dur na flet i zespół kameralny
G. Ph. Telemanna

Wykonawcy:
Joanna Grochowalska – flet altowy

Dagmara Kapczyńska – klawesyn

Jan Romanowski – skrzypce I

Maria Murawa – Fraska – skrzypce II

Ewa Guzowska – altówka

Andrzej Nowicki – wiolonczela

Opieka merytoryczna:
Międzywydziałowa Katedra Kameralistyki