Wydarzenia

 AKADEMICKIE FORUM DOKTORANTÓW

Joanna Marciniak

Znaczenie chorału w organowych szkołach niemieckich wczesnego baroku. 

Jakub Kaszuba

Obój i rożek angielski w perspektywie porównawczej.

Dorian Pawełczak

Źródła inspiracji w kontekście pracy nad interpretacją utworów Beli Bartóka.

Natalia Chudzicka

Elementy muzyki jazzowej we współczesnej literaturze fletowej.

Damian Sobkowiak

Interpretacja Muzyki Dawnej.

Opieka merytoryczna:
Wydział II

Konsultacja metodyczna dr hab. Monika Kędziora prof. AM