Wydarzenia

Akademickie Forum Doktorantów

Akademickie Forum Doktorantów

 

Program:

mgr Eliza Kierepka (PSChJK – Poznań)
Liryka wokalna Alexandra von Zemlinsky’ego

mgr Agata Sribniak (AM Poznań)
Praktyka prowadzenia formy koncertującej od fortepianu – wątek historyczny a praktyka wykonawcza

dr Anna Warecka-Gryć (AM w Łodzi)
Retoryka w wybranych partiach operowych Georga Friedricha Haendla

mgr Małgorzata Pietrzykowska (AM w Łodzi)
Twórczość kompozytorska Almy Mahler jako egzemplifikacja zapomnianej, późnoromantycznej liryki wokalnej

 

Zrealizowano w ramach programu badawczego:

Wpływ procesów transformacji obejmujących solowa twórczość wokalną na przestrzeni wieków (od XVII do XXI) na rozwój wokalistyki artystycznej

 

Opieka merytoryczna:
Wydział Wokalno-Aktorski
Zakład Pieśni i Kameralistyki Wokalnej