Wydarzenia

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMII MUZYCZNEJ W POZNANIU

zaprasza na:

AKADEMICKIE FORUM DOKTORANTÓW

poświęcone nowoczesnym technologiom i mediom oraz ich zastosowaniu w dydaktyce instrumentalnej i działalności naukowej

Autorzy referatów:

Mateusz Wizjan – Internet, jako miejsce pozyskiwania materiałów nutowych – zasoby, aplikacje, techniki , uwarunkowania prawne.

Konrad Książczyk – Muzyk i nauczyciel muzyki w sieci – technologie informacyjne, serwisy www – funkcjonalność, potencjał, techniki tworzenia.

Piotr Świtoń – Chopin dzieciom, jako przykład aplikacji uzupełniającej proces kształcenia muzycznego na wczesnych etapach edukacyjnych.

 

Agata Gładysiak – Internet, a wzorce wykonawcze – analiza potencjału dydaktycznego, przykłady źródeł i zastosowań.

 

Julia Wolańska – Muzyk instrumentalista w sieci – przerost formy czy konieczność.

 

Błażej Kwiatkowski – Wybrane technologie informacyjne, wspomagające prowadzenie badań naukowych.

 

Paweł Kroczek – Technologie informacyjne w dydaktyce instrumentalnej – przegląd podstawowych technologii wspomagających proces nauczania.

 

Agnieszka Kosmecka – Elektroniczne, substytucyjne  Instrumenty muzyczne – budowa, zastosowanie, potencjał dydaktyczny.

 

Maxima Sitarz – Wspomaganie rozwoju muzycznego dziecka z wykorzystaniem wybranych aplikacji sieciowych i programów komputerowych.

 

Nadzór merytoryczny – Katedra Fortepianu, Klawesynu i Organów – prof. dr hab. Sławomir Kamiński

 

Konsultacja metodyczna, prowadzenie i moderacja – st. wykł. Mariusz Baranowski