Wydarzenia

Konferencja metodyczna rytmiki

W ramach konferencji wygłoszone zostaną referaty i przeprowadzone warsztaty z dziedzin rytmiki, kompozycji ruchowej utworów muzycznych oraz improwizacji fortepianowej.