Wydarzenia

Koncert w ramach przewodu doktorskiego dyrygenta Pawła Joksa

Koncert
w ramach przewodu doktorskiego
dyrygenta Pawła Joksa

 

 

Wykonawcy:
Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych w Poznaniu
Paweł Joks – dyrygent

 W programie:
Gustav Holst – Mars, The Bringer of War
Robert Longfield – The Trumpeter of Krakow
Piotr Czajkowski – Uwertura 1812
Edward Elgar – Polonia op. 76
Jacob de Haan – Kraftwerk 

 

Opieka merytoryczna:
Katedra Dyrygentury Chóralnej