Competition Concert Exhibition Festival Workshops

25.10.2023 - Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Włodzimierz Kamiński Art of Violin Making Festival, 25-28.10.2023/day 1st

Schedule of Festival events: THE 1ST WŁODZIMIERZ KAMIŃSKI INTERNATIONAL VIOLIN MAKING COMPETITION 25.10.2023, Wednesday 11.00-18.00: 1st stage of the Competition, closed to the public 26.10.2023, Thursday 10.00-18.00: 1st stage of the Competition, closed to the public 18.30: Announcement of results of the 1st stage of the Competition and discussions with the Jury 27.10.2023, Friday 15.00-18.00: […]

Find out more
Baner może zachęcać do przyjścia na wykład A. Pasztora

Wykład

17.04.2023

Boost your performance – wykład Atilli Pasztora, przedstawiciela firmy Thomastik-Infeld GmbH/17.04.2023

Baner może zachęcać do udziału w warsztatach Edukacja (w) stylu

17.04.2023

Joanna Sykulska: warsztaty z cyklu “Edukacja (w) stylu”/17.04.2023

Inspirujący obrazek może zachęcać do przyjścia na konferencję

Konferencja

18.04.2023

I Międzynarodowa Konferencja “Muzyki związki pozamuzyczne. W stronę nauk przyrodniczych. Matematyka w muzyce. Muzyka w matematyce”, 17-18.04.2023/dzień 2

Zdjęcie Patryka Frankowskiego może zachęcać do przyjścia na jego wykład monograficzny

Wykład

18.04.2023

Wykład monograficzny Patryka Frankowskiego/18.04.2023

Baner może zachęcać do przyjścia na Dni Otwarte Instytutu Dyrygentury

Drzwi otwarte

19.04.2023

Drzwi Otwarte Instytutu Dyrygentury/DYRYGENTURA SYMFONICZNA I OPEROWA

Baner może zachęcać do przyjścia na Dni Otwarte Instytutu Dyrygentury

Drzwi otwarte

19.04.2023

Drzwi Otwarte Instytutu Dyrygentury/DYRYGENTURA ORKIESTR DĘTYCH

Baner może zachęcać do przyjścia na Dni Otwarte Instytutu Dyrygentury

Drzwi otwarte

19.04.2023

Drzwi Otwarte Instytutu Dyrygentury/DYRYGENTURA CHÓRALNA

Afisz może zachęcać do przyjścia na kurs dla wiolonczelistów

Kurs mistrzowski

19.04.2023

Prof. Michał Dmochowski – kurs wiolonczelowy/19.04.2023

Plakat może zachęcać do przyjścia na koncert dyplomowy studentek studiów magisterskich specjalności rytmika

Koncert dyplomowy

19.04.2023

Koncert dyplomowy studentek studiów magisterskich specjalności rytmika/19.04.2023

Zdjęcie przedstawia Kwartet Meccorre i może zachęcać do przyjścia na koncert

Kurs

19.04.2023

Sesja artystyczno-naukowa „Kwartety smyczkowe Beethovena”/Meccore String Quartet, 19-20.04.2023/dzień 1