English poster of Yuval Weinberg

Kurs Warsztaty

04.04.2023

XIII Międzynarodowy Kurs Interpretacji Muzyki Chóralnej, 3-4.04.2023/dzień 2

Prof. skrzypiec Michael d'Arcy

Warsztaty

04.04.2023

Prof. Michael d’Arcy – warsztaty skrzypcowe, 3-5.04.2023/dzień 2

English poster of Yuval Weinberg

Kurs Wykład

04.04.2023

13th International Course of Choral Music Interpretation, 3-4.04.2023/day 2nd

Zdjęcie kapeli może zachęcać do przyjścia na koncert

Koncert

04.04.2023

Koncert Kapeli Maliszów/4.04.2023

Afisz może zachęcać do przyjścia na konferencję Musica Practica Musica Theoretica

Koncert Konferencja Wykład

04.04.2023

XIX Międzynarodowa Konferencja „Musica practica, musica theoretica”: Topos wirtuoza – dzieło, wykonawstwo, dydaktyka, 4-5.04.2023/dzień 1

Afisz może zachęcać do przyjscia na warsztaty

Warsztaty

05.04.2023

Mirosław Chilmanowicz – Warsztaty dla tamburmajorów/5.04.2023

Prof. skrzypiec Michael d'Arcy

Warsztaty

05.04.2023

Prof. Michael d’Arcy – warsztaty skrzypcowe, 3-5.04.2023/dzień 3

Afisz może zachęcać do przyjścia na konferencję

Koncert Wykład

05.04.2023

Historyczne organy – konferencja i koncert/5.04.2023

Na zdjęciu widać w bliskim planie piszczałki organowe

Koncert Konferencja

05.04.2023

IX Międzynarodowa Konferencja: Historyczne organy – problemy renowacji i rekonstrukcji/5.04.2023

Afisz może zachęcać do przyjścia na konferencję Musica Practica Musica Theoretica

Konferencja Wykład

05.04.2023

XIX Międzynarodowa Konferencja „Musica practica, musica theoretica”: Topos wirtuoza – dzieło, wykonawstwo, dydaktyka, 4-5.04.2023/dzień 2