ONLINE Webinar

08.01.2021

Webinar – Fonetyka języka niemieckiego w śpiewie klasycznym – WYDARZENIE ONLINE

Koncert

12.01.2021

Wtorki wokalne – „Z mych łez wyrosły kwiaty…” – ONLINE

Konferencja ONLINE

13.01.2021


III Konferencja Gitarowa
 – Współczesna pedagogika gitarowa – ONLINE

Koncert ONLINE

14.01.2021

Czwartki z muzyką dawną – ONLINE

Koncert ONLINE

14.01.2021

Koncert Kameralnej Orkiestry Smyczkowej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu – KONCERT ODWOŁANY

Pierwsze kroki na estradzie – ONLINE

Koncert ONLINE

15.01.2021

Pierwsze kroki na estradzie – ONLINE

Koncert ONLINE

17.01.2021

53. Koncert z cyklu Rodzinne spotkania z poezją i muzyką. Lulaj Synku lulaj…Kolędowanie z harfą – KONCERT ODWOŁANY

Koncert ONLINE

17.01.2021

Noworoczny Koncert dedykowany pamięci Powstańców Wielkopolskich – ONLINE

Koncert

18.01.2021

Poniedziałki w Akademii – ONLINE

Koncert ONLINE

19 - 20.01.2021

Pierwsze kroki na estradzie – ONLINE