Wydarzenia

Mistrzowski kurs klarnetowy w ramach programu Erasmus+ prowadzony przez Igora Františáka

Mistrzowski kurs klarnetowy w ramach programu Erasmus+ prowadzony przez
Igora Františáka (Ostravská Univerzita)

26,27.04.2016 Igor Frantisak erasmus+

 

Opieka merytoryczna:
Katedra Instrumentów Dętych