Etapy, wyniki rekrutacji; dodatkowa rekrutacja

Dodatkowa rekrutacja 2021/2020

Komunikat dotyczący dodatkowej rekrutacji 2021/2022

 

 

Listy Kandydatów
dopuszczonych do egzaminów wstępnych

 

Studia I stopnia

ID – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia

IEA – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia

II – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia, kierunek historyczne praktyki wykonawcze

II – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia, kierunek instrumentalistyka

IIL – Lista Kandydatów dopuszczonych o egzaminów wstępnych na studia I stopnia

IJiME – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia

IKiTM – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia

IW – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia, specjalność śpiew musicalowy

IW – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia, specjalność śpiew solowy

 

Studia II stopnia

IEA – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia

ID – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia

II – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia, kierunek instrumentalistyka

II – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia, kierunek historyczne praktyki wykonawcze

IIL – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia

IJiME – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia

IKiTM – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia

IW – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia

 

Studia w języku angielskim

II – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych – studia w języku angielskim

IIL – Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych – studia w języku angielskim

Listy Kandydatów
dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych

 

Studia I stopnia

IJiME – Lista Kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu egzaminów na studia I stopnia

IJiME – Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do drugiego etapu egzaminów na studia I stopnia

 

Studia II stopnia

IJiME – Lista Kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu egzaminów wstępnych na studia II stopnia

IJiME – Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do drugiego etapu egzaminów na studia II stopnia

IKiTM – Lista Kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu egzaminów na studia II stopnia, specjalność kompozycja

Listy Kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik
postępowania rekrutacyjnego

 

Studia I stopnia

IEA – Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne na studia I stopnia

ID – Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne na studia I stopnia

IW – Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne na studia I stopnia

IKiTM – Lista Kandydatów, którzy dali egzaminy wstępne na studia I stopnia

II – Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne na studia I stopnia, kierunek historyczne praktyki wykonawcze

II – Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne na studia I stopnia, kierunek instrumentalistyka

IJiME – Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne na studia I stopnia

IIL – Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne na studia I stopnia

 

 

Studia II stopnia

IJiME – Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia II stopnia

 

Listy Kandydatów nieprzyjętych, którzy uzyskali
negatywny wynik postępowania rekrutacyjnego

 

Studia I stopnia

ID – Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych na studia I stopnia

IW – Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych

IKiTM – Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych na studia I stopnia

II – Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych na studia I stopnia, kierunek historyczne praktyki wykonawcze

II – Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych na studia I stopnia, kierunek instrumentalistyka

IIL – Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych na studia I stopnia

IJiME – Lista Kandydatów, którzy otrzymali negatywny wynik egzaminów wstępnych na studia I stopnia

II – Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych na studia w języku angielskim

IW – Lista Kandydatów nieprzyjętych, którzy uzyskali negatywny wynik postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia

IJiME – Lista Kandydatów nieprzyjętych, którzy uzyskali negatywny wynik postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia

 

 

 

Studia II stopnia

ID – Lista Kandydatów nieprzyjętych, którzy uzyskali negatywny wynik postępowania rekrutacyjnego na studia II stopnia

IW – Lista Kandydatów nieprzyjętych, którzy uzyskali negatywny wynik postępowania rekrutacyjnego na studia II stopnia

IIL – Lista Kandydatów nieprzyjętych, którzy uzyskali negatywny wynik postępowania rekrutacyjnego na studia II stopnia

II – Lista Kandydatów nieprzyjętych, którzy uzyskali negatywny wynik postępowania rekrutacyjnego na studia II stopnia, kierunek historyczne praktyki wykonawcze

II – Lista Kandydatów nieprzyjętych, którzy uzyskali negatywny wynik postępowania rekrutacyjnego na studia II stopnia, kierunek instrumentalistyka

 

Listy Kandydatów przyjętych na studia

 

Studia I stopnia

ID – Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia I stopnia

IW – Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia I stopnia

IJiME – Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia I stopnia

IKiTM – Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia I stopnia

IEA – Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia I stopnia

II – Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia I stopnia, kierunek historyczne praktyki wykonawcze

II – Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia I stopnia, kierunek instrumentalistyka

IIL – Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia I stopnia

 

Studia II stopnia

ID – Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia II stopnia

IEA – Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia II stopnia

IW – Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia II stopnia

IKiTM – Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia II stopnia

IIL – Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia II stopnia

IJiME – Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia II stopnia

II – Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia II stopnia, kierunek historyczne praktyki wykonawcze

II – Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia II stopnia, kierunek instrumentalistyka

Listy Kandydatów nieprzyjętych na studia
ze względu na brak miejsc

 

Studia I stopnia

ID – Lista Kandydatów nieprzyjętych ze względu na brak miejsc na studia I stopnia

IW – Lista Kandydatów nieprzyjętych ze względu na brak miejsc na studia I stopnia

IJiME – Lista Kandydatów nieprzyjętych ze względu na brak miejsc na studia I stopnia

IKiTM – Lista Kandydatów nieprzyjętych ze względu na brak miejsc na studia I stopnia

IEA – Lista Kandydatów nieprzyjętych ze względu na brak miejsc na studia I stopnia

II – Lista Kandydatów nieprzyjętych ze względu na brak miejsc na studia I stopnia, kierunek instrumentalistyka

IIL – Lista Kandydatów nieprzyjętych ze względu na brak miejsc na studia I stopnia

 

Studia II stopnia

IW – Lista Kandydatów nieprzyjętych ze względu na brak miejsc na studia II

IKiTM – Lista Kandydatów nieprzyjętych ze względu na brak miejsc na studia II stopnia

IJiME – Lista Kandydatów nieprzyjętych ze względu na brak miejsc na studia II stopnia

II – Lista Kandydatów nieprzyjętych ze względu na brak miejsc na studia II stopnia, kierunek instrumentalistyka