Aktualności

ERASMUS + Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 – informacja

UWAGA!
D
okumenty studentów ubiegających się o wyjazd w roku 2015/16 proszę składać w biurze Erasmus od 01 -15 lutego w godz. 12-15.
Uwaga: są jeszcze miejsca na wyjazd w II semestrze obecnego roku akademickiego. informacja w biurze Erasmus oraz mailowo: bbaszuk@amuz.edu.pl