Erasmus dodatkowy

Erasmus

Ogólne informacje o programie Erasmus

Program Erasmus, którego nazwa nawiązuje do imienia Erazma z Rotterdamu, został powołany w roku 1987 z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej. W 1995 roku, Erasmus wszedł w skład utworzonego wówczas programu wspólnotowego SOCRATES, wspierającego międzynarodową współpracę w sferze edukacji. Stosowana do 2006 roku nazwa SOCRATES-Erasmus miała podkreślić, że Erasmus był częścią zakrojonego na szerszą skalę programu SOCRATES.

Program SOCRATES będzie realizowany do roku akademickiego 2006/2007.

W latach 2007-2013 Erasmus będzie częścią nowego programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie”

Od roku akademickiego 2007/2008 uczelnie biorące udział w Erasmusie będą miały możliwość:

– prowadzenia wymiany studentów obejmującej:

– wysyłanie studentów na część studiów do partnerskich uczelni krajów uczestniczących i przyjmowanie studentów z tych uczelni (w uczelni goszczącej studenci realizują uzgodniony program studiów trwający od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego);

Program LLP/Erasmus przeznaczony jest dla studentów co najmniej drugiego roku studiów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce. Uczestniczyć w nim można tylko raz

– wysyłanie studentów na praktyki do współpracujących instytucji, firm, organizacji w krajach europejskich na okres od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego; uczelnia może także wysyłać swoich studentów na praktyki za pośrednictwem polskiej instytucji specjalizującej się w organizowaniu praktyk za granicą;

– prowadzenia wymiany pracowników uczelni:

– wysyłanie nauczycieli akademickich do partnerskich uczelni i przyjmowanie wykładowców z tych uczelni w celu prowadzenia przez nich zajęć dydaktycznych;

– wysyłanie pracowników uczelni w celach szkoleniowych do instytucji partnerskich (doskonalenie własnych kwalifikacji, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie,  udział w szkoleniach itp) oraz przyjmowanie pracowników z uczelni partnerskich w celach szkoleniowych.

Więcej informacji:
http://www.erasmus.org.pl/

Uczelniany Koordynator Programu LLP/Erasmus
mgr Barbara Baszuk
tel. +48 61 856 89 53
fax +48 61 853 66 76
e-mail: bbaszuk@amuz.edu.pl

wolontariat Erasmus wolontariat Erasmus+

PLIKI DO POBRANIA:

1. Erasmus Policy Statement 

2. Pakiet informacyjny ECTS

3. ECTS Information Package

4. Ogłoszenie LLP Erasmus

5. Kody i strony internetowe uczelni partnerskich

6. Kryteria selekcji pracowników

7. kryteria selekcji studentow i zasady dofinansowania LLP Erasmus 2013 14

8. Lista pedagogów zakwalifikowanych na wyjazdy do uczelni partnerskich w roku akademickim 2013/2014

9. Wolontariat w Biurze Erasmus

Szanowni Państwo,

Gorąco zachęcam do odbycia wolontariatu w biurze Erasmus naszej Uczelni. Pomagając
w pracy biura można poprawić swój poziom znajomości języków obcych, zyskać nowych przyjaciół  – studentów oraz pedagogów przebywających u nas w ramach programu Erasmus. Przyjmuję zgłoszenia chętnych do bycia opiekunem studenta zagranicznego.

Serdecznie zapraszam i dziękuję studentom już udzielającym się w biurze Erasmus!

Koordynator LLP Erasmus
mgr Barbara Baszuk

10. Zasady odnoszące się do wyjazdów osób niepełnosprawnych

11. Dokumenty do pobrania:

– Dokumenty dotyczące wyjazdu na studia:

learning_agreement

student_application_form

– Dokumenty dotyczące wyjazdu na praktykę dla studentów:

placement_application_form

placement_application_form

training_agreement

– Dokumenty dotyczące wyjazdów w celu prowadzenia zajęć:

formularz_zgloszeniowy_na_wyjazd_w_celu_prowadzenia_zajec_STA

STA_individual_teaching_programme

– Dokumenty dotyczące wyjazdu w celach szkoleniowych dla pracowników:

formularz_zgloszeniowy_na_wyjazd_szkoleniowy_STT

STT_individual_training_programme

12. Erasmus Extended University Charter

Erasmus Extended University Charter

Erasmus Charter for Higher Education 2014-20

Informacje wstępne

Erasmus Policy Statement

Kryteria selekcji studentów oraz zasady dofinansowania Erasmus + 2014 15

formularz_zgloszeniowy_na_wyjazd_szkoleniowy_2014 15

formularz_zgloszeniowy_na_wyjazd_w_celu_prowadzenia_zajec_2014 15

kryteria selekcji pracownikow na wyjazd w ramach Erasmus+ 2014 15

OGLOSZENIE – wyjazdy pracowników

 

 

Skip to content