Studia doktoranckie

Rok akademicki 2019/2020:

Plan studiów

 

Pomoc materialna:

Komunikat o pomocy materialnej dla doktorantów w roku 2020/2021

Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantów

Instrukcja stosowania Regulaminu świadczeń dla doktorantów

Załącznik nr 1 Zasady przyznawania stypendium rektora

Załącznik nr 2 Wniosek o stypendium socjalne

Załącznik nr 2.1 Oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2.2 Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa

Załącznik nr 3 Kryteria dla najlepszych doktorantów – wyróżnienia

Załącznik nr 3 Wniosek o stypendium dla niepełnosprawnych

Załącznik nr 4 Wniosek o zapomogę

Załącznik nr 5 Wniosek o stypendium rektora

Załącznik nr 6 Podanie o zakwaterowanie w Domu Studenta

Załącznik nr 8 Wniosek o stypendium doktoranckie

Załącznik nr 9 Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego

 

 

Zarządzenie rektora nr 32 w sprawie: ustalenia treści dokumentów pomocniczych na potrzeby przyznawania świadczeń doktorantom

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów

Instrukcja stosowania niniejszego załącznika na potrzeby przyznawania świadczeń doktorantom

Instrukcja stosowania Regulaminu świadczeń dla studentów na potrzeby przyznawania świadczeń doktorantom

 

Regulamin studiów doktoranckich

Studia doktoranckie – efekty kształcenia

Studia doktoranckie – warunki i tryb rekrutacji – załącznik nr 1

Studia doktoranckie – warunki i tryb rekrutacji

Studia doktoranckie – formularz praktyka dydaktyczna

Studia doktoranckie – formularz wykłady zmienne

 

Karta hospitacji doktorantów