Koło Artystyczno-Naukowe Studentów Katedry Instrumentów Dętych Drewnianych

Zarząd KANSKIDD w roku akademickim 2020/2021:

Przewodniczący – Hubert Bogucki
Sekretarz – Katarzyna Janus
Skarbnik – Anna Maria Tabaczyńska

Opiekun KANSKIDD:
prof. dr hab. Ewa Murawska

 

 

 

Statut Koła