Monitorowanie losów absolwentów

W roku akademickim 2015/2016, we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przeprowadzone zostało pilotażowe badanie losów absolwentów, które swoim zasięgiem objęło uczelnie artystyczne w Polsce (warto podkreślić, że jako uczelnia muzyczna byliśmy jedyną w gronie uczelni artystycznych!). W roku 2016, 12. uczelniom, które brały udział w projekcie, przedstawione zostały raporty z pierwszego Ogólnopolskiego Badania Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych. Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu otrzymała:

  • zbiorczy raport dla wszystkich uczelni artystycznych w Polsce, uwzględniający różnice w trzech wyróżnionych typach uczelni artystycznych: muzycznych, artystycznych i teatralno-filmowych;
  • raport jednostkowy dla każdej uczelni uczestniczącej w projekcie, przygotowany na tle wyników zbiorczych, jak również typów uczelni;

Rok później wydane zostało Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, nr 19 z dnia 23 maja 2016 roku, w którym powracamy do monitorowania Państwa ścieżki zawodowej na podstawie informacji zawartych w ankietach (ankiety wypełniacie Państwo w wersji papierowej lub elektronicznej). W roku 2019 w treści formularza zgłoszenia do udziału w badaniu losów absolwentów, zostały wprowadzone zmiany uwzględniające wytyczne Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, nr 15 z dnia 11 stycznia 2019 roku).

Równolegle do wniosków uzyskanych na podstawie analizy ww. dokumentów, zachęcamy do zapoznania się z raportami dot. monitorowania ekonomicznych aspektów losów absolwentów, które przedstawione zostały na stronie internetowej http://ela.nauka.gov.pl/. Głównym źródłem informacji systemowych są tu dane administracyjne pochodzące z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych: http://absolwenci.nauka.gov.pl/

Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu nr 15 z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w treści formularza zgłoszenia do udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów Akademii Muzycznej:

Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej nr 15 z dnia 11.01.2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 15 z dnia 11.01.2019