Monitorowanie losów absolwentów

Monitorowanie ścieżki zawodowej absolwentów odbywało się do tej pory wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w ankiecie wysyłanej do Państwa bezpośrednio przez Biuro Karier.

W roku akademickim 2015/2016 zostało przeprowadzone pilotażowe badanie losów absolwentów, które przeprowadziliśmy we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a które swoim zasięgiem objęło uczelnie artystyczne w Polsce (warto podkreślić, że jako uczelnia muzyczna byliśmy jedyną w gronie uczelni artystycznych!). W roku 2016, 12 uczelniom, które brały udział w projekcie, przedstawione zostały raporty z pierwszego Ogólnopolskiego Badania Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych. Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu otrzymała:

  • zbiorczy raport dla wszystkich uczelni artystycznych w Polsce, uwzględniający różnice
    w trzech wyróżnionych typach uczelni artystycznych: muzycznych, artystycznych
    i teatralno-filmowych;
  • raport jednostkowy dla każdej uczelni uczestniczącej w projekcie, przygotowany
    na tle wyników zbiorczych, jak również typów uczelni.

(dokumenty dostępne do wglądu w Biurze Karier Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu).

Rok później zostało wydane Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (nr 19 z dnia 23 maja 2016 roku), w którym powracamy do monitorowania Państwa ścieżki zawodowej na podstawie informacji zawartych w ankietach, które wypełniacie Państwo w wersji papierowej lub elektronicznej.

Równolegle do wniosków uzyskanych na podstawie analizy ww. dokumentów, zachęcamy do zapoznania się z raportami dot. monitorowania ekonomicznych aspektów losów absolwentów, które przedstawione zostały na stronie internetowej http://ela.nauka.gov.pl/. Głównym źródłem informacji systemowych są tu dane administracyjne pochodzące z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ostatni raport wygenerowany na podstawie ww. danych dotyczy absolwentów studiów I i II stopnia, którzy uzyskali dyplom w latach 2016, 2017.

Wszystkim Państwu dziękujemy za udział w badaniu i życzymy wielu sukcesów!

Do pobrania: Formularz zgody na udział w badaniu

Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu nr 15 z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w treści formularza zgłoszenia do udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów Akademii Muzycznej:

Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej nr 15 z dnia 11.01.2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 15 z dnia 11.01.2019

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych:
http://absolwenci.nauka.gov.pl/

I Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych:
do wglądu w Biurze Karier Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.