UPRAWNIENIA


Uprawnienia jednostek Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu do nadawania stopni w dziedzinie sztuk muzycznych.

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki
Doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej kompozycja i teoria muzyki
Doktor habilitowany sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej kompozycja i teoria muzyki

Wydział Instrumentalny
Doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka
Doktor habilitowany sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka

Wydział Wokalno-Aktorski
Doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej wokalistyka
Doktor habilitowany sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej wokalistyka

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura

Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa
Doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka
Doktor habilitowany sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka