Erasmus +

Erasmus-Charter-for-Higher-Education-2014-20Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego właśnie programu „Uczenie się przez całe życie”. W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

AEC logo (Long version)-2

Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:
• Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
• Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
• Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

Informacje wstępne

Więcej informacji można odnaleźć na stronie internetowej:

www.erasmusplus.org.pl


Uczelniany Koordynator Programu Erasmus +

mgr Barbara Baszuk
tel. +48 61 856 89 53
e-mail: bbaszuk@amuz.edu.pl

Dyżur:
poniedziałek, wtorek 13.00-15.00
środa, czwartek, piątek 12.00-14.00


Erasmus Policy Statement

ECTS Information Package

Lista uczelni partnerskich


WYJAZDY STUDENTÓW

Lista studentów wyjeżdżających w roku 2017/2018

Dokumenty dotyczące wyjazdu na studia:

Kryteria selekcji studentów 2017/2018

Learning agreement for studies form 2017/2018

Student Application Form 

Warunki i zasady dofinansowania wyjazdów studentów z dodatkiem socjalnym 2017/2018

Warunki i zasady dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych 2017/2018

Stawki – wyjazdy studentów na studia i praktyki Erasmus+ 2017/2018

Stawki – wyjazdy studentów na studia i praktyki POWER 2017/2018

 


Dokumenty dotyczące wyjazdu na praktykę dla studentów:

Learning agreement for traineeships – form 2017/2018

Placement Application Form


WYJAZDY PRACOWNIKÓW

Lista pracowników zakwalifikowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus 2017/2018

Ogłoszenie 2017/2018

Kryteria selekcji pracowników 2017/2018

Stawki – wyjazdy pracowników Erasmus+ 2017/2018


Dokumenty dotyczące wyjazdów w celu prowadzenia zajęć:

Formularz zgłoszeniowy na wyjazd w celu prowadzenia zajęć

Staff mobility for teaching – mobility agreement 2017/2018


Dokumenty dotyczące wyjazdu w celach szkoleniowych dla pracowników:

Formularz zgłoszeniowy na wyjazd szkoleniowy

Staff mobility for training – mobility agreement 2017/2018


Wolontariat w Biurze Erasmus

wolontariat Erasmus

Szanowni Państwo,

Gorąco zachęcam do odbycia wolontariatu w biurze Erasmus naszej Uczelni. Pomagając w pracy biura można poprawić swój poziom znajomości języków obcych, zyskać nowych przyjaciół  – studentów oraz pedagogów przebywających u nas w ramach programu Erasmus +. Przyjmuję zgłoszenia chętnych do bycia opiekunem studenta zagranicznego.

Serdecznie zapraszam i dziękuję studentom już udzielającym się w biurze Erasmus!

Koordynator Erasmus
mgr Barbara Baszuk