Rekrutacja Online

Droga Kandydatko, Drogi Kandydacie,

Z uwagi na ograniczenia epidemiczne uprzejmie informujemy, że egzaminy wstępne na wszystkie kierunki i specjalności w czasie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 odbędą się w trybie zdalnym.

Zachęcamy do zapoznania się z wymaganiami rekrutacyjnymi.

 


OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI ON-LINE

 1. W terminie od 4 maja do 28 czerwca 2021 roku  trwa elektroniczna rejestracja, elektroniczne składanie dokumentów oraz przesyłanie linków z nagraniami.
 1. Kandydat dokonuje elektronicznej rejestracji tworząc swój profil pod adresem:

https://e-dziekanat.amuz.edu.pl/e-rekrutacja 

 1. Po zalogowaniu się na swój profil kandydat załącza wymagane dokumenty w wersji elektronicznej (skany, zdjęcia).
 1. Kandydaci nagrywają materiał audio-wideo, który należy zamieścić w ogólnodostępnym serwisie YouTube w trybie niepublicznym, a linki do nagrań należy udostępnić i przesłać na adres rekrutacja@amuz.edu.pl 
 1. Dostęp do nagrania nie może być blokowany do dnia 31 października 2021 roku.
 1. Uwaga! Na niektórych kierunkach i specjalnościach częścią egzaminu wstępnego jest egzamin ustny/rozmowa kwalifikacyjna. W takim przypadku ta część egzaminu zostanie przeprowadzona w czasie rzeczywistym on-line w terminie od 1 do 9 lipca 2021 roku. O konkretnym terminie tego egzaminu kandydat zostanie powiadomiony drogą mailową.

 

WYMAGANIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE NAGRAŃ

 • Poszczególne utwory mogą być nagrane i zapisane jako oddzielny film. W takim przypadku kandydat zobowiązany jest przesłać na adres: rekrutacja@amuz.edu.pl  taką ilość linków, żeby wszystkie razem zebrane tworzyły prezentację zgodną ze szczegółowymi wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi dla danego kierunku i specjalności.
 • Niedozwolony jest montaż materiału w ciągu trwania utworu, prezentacji tanecznej, recytacji wiersza, itp.
 • Nagranie musi zostać zamieszczone w ogólnodostępnym serwisie YouTube w trybie niepublicznym.
 • Dostęp do nagrania musi być aktywny i nie może zostać skasowany, ani zablokowany do 31 października 2021 roku.
 • Nagranie może być zrealizowane z użyciem kamery, smartfona, komputera, tabletu, itp., w jakości umożliwiającej ocenę kandydata (zalecany format 1080p, jakość HD).
 • Na filmie musi być widoczna cała sylwetka wykonawcy przy dobrym oświetleniu. Kamera powinna być ustawiona pod kątem umożliwiającym ocenę aparatu gry, dyrygowania, postawy etc.
 • Tytuł nagrania powinien zawierać imię i nazwisko kandydata.
 • Opis nagrania powinien zawierać informacje dotyczące repertuaru z uwzględnieniem: kompozytora, tytułu utworu, opusu, numeru, części itp.
 • Szczegółowe wymagania repertuarowe zostały określone dla każdej specjalności.
 • Kandydaci na studia II stopnia mogą dostarczyć podczas rekrutacji materiał zarejestrowany w ramach recitalu dyplomowego kończącego studia I stopnia.
 • Uwzględniane będą również nagrania bez udziału akompaniatora.
 • Za ostateczny kształt i jakość nagrania odpowiedzialny jest kandydat.

 

Szczegółowe wymagania repertuarowe i egzaminacyjne dla poszczególnych kierunków i specjalności znajdują się w dostosowanym do rekrutacji on-line i udostępnionym na stronie internetowej Akademii Muzycznej w Poznaniu Informatorze dla kandydata.


INSTRUKCJE DODAWANIA DOKUMENTÓW DO PROFILI REKRUTACYJNYCH

 

Skip to content