Dla kandydata

REKRUTACJA 2020/2021

 

Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych:

Instytut Kompozycji i Teorii Muzyki:
IKiTM – Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia
IKiTM – Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia

Instytut Dyrygentury:
ID – Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia
ID – Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia

Instytut Wokalistyki:

Instytut Edukacji Artystycznej:
IEA – Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia
IEA – Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia

Instytut Instrumentalistyki:
II – Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia
II – Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia

Instytut Instrumentów Lutniczych:
IIL – Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia
IIL – Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia

Instytut Jazzu i Muzyki Estradowej:
IJiME – Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia
IJiME – Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia

 

 

KONSULTACJE ONLINE 2020/2021

NOWE ZASADY REKRUTACJI 2020/2021

Link do rekrutacji: https://e-dziekanat.amuz.edu.pl/e-rekrutacja/

Instrukcja dodawania dokumentów oraz wideo

Informator dla kandydatów na studia 2020/2021

Warunki i tryb rekrutacji – zasady ogólne 2020/2021

Komunikat w sprawie rejestracji do Szkoły Doktorskiej

 

Regulamin Szkoły Doktorskiej

Regulamin rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej

Regulamin postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego i drugiego stopnia 2020/2021

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się 2019

Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się 2019

Stypendia pomostowe

 

 

Archiwum – rekrutacja 2019/2020

Archiwum – rekrutacja 2018/2019

Akademia Młodych 2018

Archiwum – rekrutacja 2017/2018