Aktualności

Badania Opinii Studentów-Studenckie Koło Naukowe Młodych Statystyków i Demografów UEP

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, znajdującej się na stronie internetowej: http://bos2015.ankietka.pl/ Jest ona głównym elementem projektu, którego celem jest rozpoznanie opinii studentów na temat satysfakcji z uczelni oraz wyboru studiów. Organizatorem badania jest Studenckie Koło Naukowe Młodych Statystyków i Demografów UEP. Ankieta jest anonimowa, a wypełnienie kwestionariusza nie powinno zająć więcej niż 10 minut. Badanie jest skierowane do studentów stacjonarnych uczelni publicznych w Poznaniu. Patronat nad projektem sprawuje Prorektor ds. Edukacji i Studentów UEP, natomiast patronat honorowy Prezydent Miasta Poznania.

Wyniki badania zostaną ogłoszone podczas specjalnej konferencji, która odbędzie się 29 maja w Uniwersytecie Ekonomicznym.
Więcej szczegółów na temat projektu można uzyskać u koordynatora badania, dr. Krzysztofa Szwarca z Uniwersytetu Ekonomicznego (k.szwarc@ue.poznan.pl)