Aktualności

ASYSTENT STUDENTA Z ASD – SPOTKANIE INFORMACYJNE

Aż 40 uczelni w całej Polsce wdroży program indywidualnego wsparcia dla studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).

Asystent studenta z ASD na uczelni ma pełnić rolę tłumacza / adwokata społecznego. Jest to rozwiązanie analogiczne do tłumacza wspierającego osobę niesłyszącą w kontakcie z otoczeniem nieposiadającym dostatecznych umiejętności i kompetencji. Asystent ma w założeniu wspierać studenta ze spektrum autyzmu w skutecznej komunikacji w środowisku akademickim tak, aby pomóc mu przezwyciężyć jego trudności społeczne.

Jeżeli jesteś studentem neuronietypowym lub właśnie planujesz studia, działasz na rzecz osób z ASD i chcesz dowiedzieć się więcej o samym projekcie, możliwościach uczestnictwa i rekrutacji, to serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne za pośrednictwem komunikatora internetowego Zoom:
👉 21 oraz 24 czerwca 2021 r. o godz. 10.00
👉 dane dostępowe prześlemy po potwierdzeniu chęci uczestnictwa mailem na adres:
hanna.lecka@sowelo.net.pl

👉 Więcej o idei projektu możecie przeczytać na:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/…/uczelnie…/

Projekt realizowany przez jest przez DGA SA w partnerstwie z Fundacją Sowelo w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”.

Serdecznie zapraszamy!