Aktualności

Ankieta dotycząca koncepcji ustawy o szkolnictwie wyższym

Władze Rektorskie zachęcają studentów i pracowników Akademii do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie Instytutu Allerhanda, dotyczącej koncepcji ustawy o szkolnictwie wyższym.
http://ustawa20.allerhand.pl/konsultacje/