Aktualności

AKCELERATOR KARIERY – program rozwoju kompetencji studentów odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu ogłasza otwarty nabór partnera albo nie więcej niż dwóch partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „AKCELERATOR KARIERY – program rozwoju kompetencji studentów odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa”, zwanego dalej „Projektem”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Szczegółowe informacje

Informacja o wyborze partnera do projektu AKCELERATOR KARIERY

Protokół z wyboru partnera do realizacji projektu AKCELERATOR KARIERY