Aktualności

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Neofonia” – Zaproszenie

Neofonia
V. Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Międzyuczelniany Koncert Kompozytorski
29-30 listopada 2016

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z inicjatywy Koła Artystyczno-Naukowego Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w dniach 29-30 listopada 2016 roku odbędzie się już V. jubileuszowa edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Neofonia, której towarzyszyć będą Międzyuczelniane Koncerty Kompozytorskie.

Konferencja będzie stanowić okazję do wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami głównych muzycznych ośrodków akademickich w Polsce. Temat tegorocznej edycji – Duchowość w muzyce XX i XXI wieku – ma skłonić do refleksji zarówno nad źródłami inspiracji współczesnych twórców, jak i kierunkami dalszego rozwoju muzyki najnowszej. Zaproponowana przez nas problematyka konferencji stanowi próbę opisania sfery duchowości w twórczości kompozytorów XX i XXI wieku. Poniżej przedstawiamy wykaz zaproponowanych obszarów i zagadnień badawczych:

  • źródła i rola inspiracji duchowej w muzyce współczesnej;
  • indywidualność rozumienia sfery duchowości/sacrum w twórczości kompozytorów;
  • kontekstualność dzieła muzycznego;
  • różnorodność kategorii estetycznych;
  • recepcja tekstów filozoficzno-religijnych stanowiących kanon odwołań w muzyce XX i XXI wieku;
  • intertekstualność i intermedialność utworów muzycznych podejmujących tematykę duchowości;
  • twórczość religijna i społecznie zaangażowana;
  • recepcja muzyki współczesnej.

Do wzięcia udziału w planowanym przedsięwzięciu artystyczno-naukowym w sposób szczególny zapraszamy studentów i doktorantów z kierunków kompozycja i teoria muzyki, muzykologia oraz wszystkich zainteresowanych zaproponowaną tematyką.

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy “Neofonia” – konferencja

W ramach tegorocznej Neofonii zaplanowano dwa międzyuczelniane koncerty kompozytorskie, które odbędą się 29 i 30 listopada. Osoby chcące wziąć czynny udział w konferencji oraz kompozytorów zainteresowanych prezentacją swoich utworów prosimy o nadesłanie partytur wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik do niniejszego pisma) na adres kolo-an@wp.plnieprzekraczalnym terminie – do dnia 13 listopada 2016 roku. Zgłoszenia niekompletne i przesłane po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że organizatorzy nie zapewniają obsady wykonawczej do zgłoszonych utworów oraz zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych partytur i abstraktów wystąpień.

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy “Neofonia” – koncert

Organizatorzy oferują uczestnikom pomoc w rezerwacji noclegów oraz zapewniają skromne wyżywienie. Koszty podróży uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. Uprzejmie informujemy, że:

  • czas wystąpienia podczas konferencji wynosi 20 minut;
  • czas trwania prezentowanego utworu – do 6 minut.

Szczegółowe informacje dotyczące programów konferencji oraz koncertów w ramach Neofonii przekażemy Państwu do 20 listopada 2016 roku.

Zachęcamy do śledzenia profilu Koła Artystyczno-Naukowego na Facebooku: https://www.facebook.com/kanamp2012

Liczymy na zainteresowanie młodych kompozytorów, teoretyków muzyki i muzykologów naszą inicjatywą oraz zaproponowaną tematyką, poświęconą muzyce współczesnej. Mamy nadzieję, że konferencja oraz zaplanowane koncerty będą stanowić niebywałą okazję do przedstawienia wyników własnych badań i zaprezentowania twórczości. Liczymy, że kolejna, jubileuszowa edycja Neofonii pozwoli na zacieśnienie kontaktów między uczelniami, a także okaże się platformą owocnej dyskusji oraz wymiany myśli i doświadczeń młodych naukowców i kompozytorów z całej Polski.

Do zobaczenia w Poznaniu!

Z wyrazami szacunku

Zarząd Koła Artystyczno-Naukowego
Karolina Majewska
Paulina Zujewska
Michał Janocha
Piotr Krajewski

Opiekun Koła Artystyczno-Naukowego
dr Ewa Fabiańska-Jelińska