Zarządzenia Rektor dr hab. Haliny Lorkowskiej, prof. AM