Aktualności

Zaproszenie do wzięcia udziału w Akademii Młodych

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu zaprasza wszystkich uczniów szkół muzycznych II stopnia, zainteresowanych studiami muzycznymi w Poznaniu, do uczestnictwa w Akademii Młodych. Ten nowy projekt, to zajęcia prowadzone przez pedagogów poznańskiej uczelni, mające na celu rozwijanie wiedzy i umiejętności muzycznych uczniów oraz zdobywanie doświadczeń, wykraczających poza programy szkolne.

Udział w Akademii Młodych jest całkowicie bezpłatny. Zajęcia w formie indywidualnych konsultacji będą odbywać się dwa razy w miesiącu, od stycznia do czerwca 2018 roku.

Akademia Młodych oferuje zajęcia z gry na wszystkich instrumentach (także historycznych), kompozycji i dyrygentury chóralnej.

Uczniowie chcący wziąć udział w Akademii Młodych proszeni są o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: akademiamlodych@amuz.edu.pl 

Wszelkie pytania można również kierować na powyższy adres mailowy

Do pobrania: Akademia Młodych – formularz zgłoszeniowy