Archiwum

 Dostawa 4 fortepianów do Akademii Muzycznej w Poznaniu

9AM2015 Ogłoszenie o zamówieniu

9AM2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

9AM2015 Zapytania i odpowiedzi do treści SIWZ

9AM2015 SIWZ

9AM2015 Zał. nr 1 do SIWZ

9AM2015 Zał. nr 2 do SIWZ

9AM2015 Zał. nr 3 do SIWZ

9Am2015 Zał. nr 4 do SIWZ

9AM2015 Zał. nr 5 do SIWZ

9AM2015 Zał. nr 6 do SIWZ

9AM2015 Zał. nr 7 do SIWZ

Roboty budowlano-remontowe w budynku Akademii Muzycznej w Poznaniu,

ul. Święty Marcin 87

8AM2015 Ogłoszenie o zamówieniu

8AM2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

8AM2015 SIWZ

8AM2015 Zał. nr 1 do SIWZ

8AM2015 Zał. nr 2 do SIWZ wzór umowy

8AM2015 Zał. nr 3 do SIWZ

8AM2015 Zał. nr 4 do SIWZ

8AM2015 Zał. nr 5 do SIWZ

8AM2015 Zał. nr 6 do SIWZ STWIOR

8AM2015 Zał. nr 7.1 do SIWZ kosztorys ofertowy modernizacja budynku zabytkowego

8AM2015 Zał. nr 7.2 do SIWZ kosztorys ofertowy remont pomieszczeń

8AM2015 Zał. nr 8 do SIWZ

8AM2015 Zał. nr 9 do SIWZ

8AM2015 Zał. nr 10-dokumentacja

8AM2015 Zał. nr 11-Pozwolenie-MKZ-nr-679-2015-z-dnia-11.08.2015-r.

 Pytania_i_odpowiedzi_do_SIWZ_21.09.2015

Przedmiary_w_formacie_ATH_8-AM-2015

Wykonanie audytu energetycznego oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 3 budynków Akademii Muzycznej w Poznaniu, położonych w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 87

6AM2015 Ogłoszenie o zamówieniu

6AM2015 Zawiadomienie o wyborze oferty

6AM2015 SIWZ
6AM2015 Zał. nr 1 do SIWZ
6AM2015 Zał. nr 2 do SIWZ
6AM2015 Zał. nr 3 do SIWZ
6AM2015 Zał. nr 4 do SIWZ
6AM2015 Zał. nr 5 do SIWZ
6AM2015 Zał. nr 7 do SIWZ wzór umowy
6AM2015 Zał. nr 8 do SIWZ
6AM2015 zał.6.1. Inwentaryzacja zabytkowy
6AM2015 zał.6.2. Inwentaryzacja dydaktyczny
6AM2015 zał.6.3. Inwentaryzacja Aula Nova
6AM2015 zał.6.4.Budynek dydaktyczny
6AM2015 zał.6.5.rzut piwnic BZ
6AM2015 zał.6.6.rzut parteru BZ
6AM2015 zał.6.7. rzut I piętra BZ
6AM2015 zał.6.8.rzut II piętra BZ
6AM2015 zał.6.9.rzut poddasza BZ
6AM2015 zał.6.10. Kotłownia BZ
6AM2015 zał.6.11. przekroje BZ
6AM2015 zał.6.12. rzut poziom -7,30 AN
6AM2015 zał.6.13. rzut poziom -2,90 -3,60 AN
6AM2015 zał.6.14. rzut poziom 0,00 AN
6AM2015 zał.6.14.a. rzut poziom +2,10 i +3,10 AN
6AM2015 zał.6.15. rzut poziom +6,20 AN
6AM2015 zał.6.16. poziom +9,40 AN
6AM2015 zał.6.17. obiekty Akademii Muzycznej

Remont pomieszczeń w budynku Akademii Muzycznej w Poznaniu 5/AM/2015

5AM2015 Ogłoszenie o zamówieniu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_5_AM_2015 5AM2015 SIWZ 5AM2015 Zał. nr 1 do SIWZ 5AM2015 Zał. nr 2 do SIWZ 5AM2015 Zał. nr 3 do SIWZ 5AM2015 Zał. nr 4 do SIWZ 5AM2015 Zał. nr 5 do SIWZ 5AM2015 Zał. nr 6 do SIWZ 5AM2015 Zał. nr 7.1 do SIWZ 5AM2015 Zał. nr 7.2 do SIWZ 5AM2015 Zał. nr 7.3 do SIWZ 5AM2015 Zał. nr 7.4 do SIWZ 5AM2015 Zał. nr 8 do SIWZ 5AM2015 Zał. nr 9 do SIWZ

5AM2015 Zał. nr 10 do SIWZ Rzuty pomieszczeń
5AM2015 Zał. nr 10 do SIWZ

Roboty budowlano-remontowe w budynku Akademii Muzycznej w Poznaniu,       ul. Święty Marcin 87 (postępowanie unieważnione)

7AM2015 Ogłoszenie o zamówieniu

7AM2015 Zapytanie do treści SIWZ 7AM2015 Zapytania do treści SIWZ cz.2 7AM2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

7AM2015 SIWZ

7AM2015 Zmiana SIWZ

7AM2015 Zał. nr 1 do SIWZ
7AM2015 Zał. nr 2 do SIWZ
7AM2015 Zał. nr 3 do SIWZ
7AM2015 Zał. nr 4 do SIWZ
7AM2015 Zał. nr 5 do SIWZ
7AM2015 Zał nr 6 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – izolacja

7AM2015 Zał. nr 7.1  kosztorys ofertowy 7AM2015 Zał. nr 7.2 kosztorys ofertowy

7AM2015 Zał. nr 8 do SIWZ
7AM2015 Zał. nr 9 do SIWZ
7AM2015 Zał. nr 10 dokumentacja
7AM2015 Zał. nr 11 Pozwolenie MKZ nr 679 2015 z dnia 11.08.2015 r.

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Akademii Muzycznej w Poznaniu 4/AM/2015

4AM2015 Ogłoszenie o zamówieniu 4AM2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4AM2015 Zapytanie i odpowiedź do treści SIWZ 4AM2015 Zmodyfikowany zał. nr 5 do SIWZ. 4AM2015 Zmodyfikowany zał. nr 6.2 do SIWZ 4AM2015 SIWZ 4AM2015 Zał. nr 1 do SIWZ 4AM2015 Zał. nr 2 do SIWZ 4AM2015 Zał. nr 3 do SIWZ 4AM2015 Zał. nr 4 do SIWZ 4AM2015 Zał. nr 5 do SIWZ 4AM2015 Zał. nr 6.1 do SIWZ 4AM2015 Zał. nr 6.2 do SIWZ 4AM2015 Zał. nr 7 do SIWZ 4AM2015 Zał. nr 8 do SIWZ

Dostawa   rożka angielskiego  do Akademii  Muzycznej   w Poznaniu 3/AM/2015

3AM2015 Ogłoszenie o zamówieniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_3_AM_2015 3AM2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3AM2015 SIWZ 3AM2015 Zmiana SIWZ 3AM2015 Zał. nr 1 do SIWZ 3AM2015 Zał. nr 2 do SIWZ 3AM2015 Zał. nr 3 do SIWZ 3AM2015 Zał. nr 4 do SIWZ 3AM2015 Zał. nr 5 do SIWZ 3AM2015 Zał. nr 6 do SIWZ 3AM2015 Zał. nr 7 do SIWZ

Dostawa instrumentów muzycznych do Akademii Muzycznej w  Poznaniu 2/AM/2015

2AM2015 Ogłoszenie o zamówieniu

2AM2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2AM2015 SIWZ 2AM2015 Zał. nr 1 do SIWZ 2AM2015 Zał. nr 2 do SIWZ 2AM2015 Zał. nr 3 do SIWZ 2AM2015 Zał. nr 4 do SIWZ 2AM2015 Zał. nr 5 do SIWZ 2AM2015 Zał. nr 6 do SIWZ 2AM2015 Zał. nr 7 do SIWZ

Dostawa instrumentów muzycznych do Akademii Muzycznej w Poznaniu 1/AM/2015

1AM2015 Ogłoszenie o zamówieniu

1AM2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1AM2015 SIWZ 
1AM2015 Zał. nr 1 do SIWZ 
1AM2015 Zał. nr 2 do SIWZ 
1AM2015 Zał. nr 3 do SIWZ
1AM2015 Zał. nr 4 do SIWZ
1AM2015 Zał. nr 5 do SIWZ
1AM2015 Zał. nr 6 do SIWZ
1AM2015 Zał. nr 7 do SIWZ
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DO AKADEMII MUZYCZNEJ W POZNANIU UL.ŚWIĘTY MARCIN 87
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ 8AM2014, Zał. nr 1 do SIWZ 8AM2014, Zał. nr 2 do SIWZ 8AM2014Zał. nr 3 do SIWZ 8AM2014, Zał. nr 4 do SIWZ 8AM2014, Zał. nr 5 do SIWZ 8AM2014, Zał. nr 6 do SIWZ 8AM2014, Zał. nr 7 do SIWZ 8AM2014, Zał. nr 8 do SIWZ 8AM2014.
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DO AKADEMII MUZYCZNEJ W POZNANIU UL.ŚWIĘTY MARCIN 87
Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 7AM 2014

Zmiana tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia 7AM 2014

SIWZ 7AM 2014, Zał. nr 1 do SIWZ 7AM 2014, Zał. nr 2 do SIWZ 7AM 2014, Zał. nr 3 do SIWZ 7AM 2014, Zał. nr 4 do SIWZ 7AM 2014, Zał. nr 5 do SIWZ 7AM 2014, Zał. nr 6 specyfikacja techniczna, Zał. nr 7 do SIWZ 7AM 2014, Zał. nr 8 do SIWZ 7AM 2014

 SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH ORAZ TERENU NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW AKADEMII MUZYCZNEJ W POZNANIU UL.ŚWIĘTY MARCIN 87, W OKRESIE OD 14.10.2014 R. DO 16.07.2016 R.
Zawiadomienie o wyborze oferty 6 AM2014
Ogłoszenie o zamówieniu 6AM 2014
SIWZ 6AM 2014, Zał. nr 1 do SIWZ 6AM 2014, Zał. nr 2 do SIWZ wzór umowy 6AM 2014, Zał. nr 3 do SIWZ 6AM 2014, Zał. nr 4 do SIWZ 6AM 2014,  Zał. nr 5 do SIWZ 6AM 2014,  Zał. nr 6 do SIWZ zakres prac i sposób ich prowadzenia część 1 6AM 2014, Zał. nr 7 do SIWZ zakres prac i sposób ich prowadzenia część 2 6AM 2014, Zał. nr 8 do SIWZ 6AM 2014,  Zał. nr 9 do SIWZ 6AM 2014, Zał. nr 10 do SIWZ 6AM 2014, Zał. nr 11 do SIWZ 6AM 2014, Zał. nr 12 do SIWZ 6AM 2014, Zał. nr 13 do SIWZ 6AM 2014, Zał. nr 14 do SIWZ 6AM 2014, Zał. nr 15 do SIWZ 6AM 2014
MYCIE OKIEN O POWIERZCHNI 5.489,42 m² W BUDYNKACH AKADEMII MUZYCZNEJ W POZNANIU PRZY UL.ŚWIĘTY MARCIN 87.

ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Zał. nr 1 do SIWZ Zał. nr 2 do SIWZ Zał. nr 3 do SIWZ Zał. nr 4 do SIWZ Zał. nr 5 do SIWZ Zał. nr 6 do SIWZ Zał. nr 7 do SIWZ Zawiadomienie o wyborze oferty na mycie okien 2014

POZNAŃ: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ W POZNANIU, UL. ŚW. MARCIN 87:

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Zał. nr 1 do SIWZ Zał. nr 2 do SIWZ Zał. nr 3 do SIWZ Zał. nr 4 do SIWZ Zał. nr 5 do SIWZ Zał. nr 6 do SIWZ Zał. nr 7 do SIWZ Zał. nr 8 do SIWZ Zał. nr 9 do SIWZ Zawiadomienie o wyborze oferty

POZNAŃ: INSTALOWANIE DRZWI, KRAT ORAZ PRZEGRÓD W BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ W POZNANIU:

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Zał. nr 1 do SIWZ Zał. nr 2 do SIWZ Zał. nr 3 do SIWZ Zał. nr 4 do SIWZ Zał. nr 5 do SIWZ Zał. nr 6 Kosztorys Zał. nr 7 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót AM drzwi

POZNAŃ: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA:

ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Zał. nr 1 do SIWZ Zał. nr 2 do SIWZ Zał. nr 3 do SIWZ Zał. nr 4 do SIWZ Zał. nr 5 do SIWZ Zał. nr 6 do SIWZ Zał. nr 7 do SIWZ Zał. nr 8 do SIWZ pytania_i_odpowiedzi_do_siwz_11.04.2014 Dodatkowe wyjaśnienia do zapytania Zawiadomienie o wyborze oferty Poznań: instalowanie drzwi, krat oraz przegród w budynku Akademii Muzycznej w Poznaniu: Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Zał. nr 1 do SIWZ Zał. nr 2 do SIWZ Zał. nr 3 do SIWZ Zał. nr 4 do SIWZ Zał. nr 5 do SIWZ Zał. nr 6 do SIWZ Zał. nr 7 do SIWZ Zawiadomienie o wyborze oferty Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – dot. usług sprzątania ogloszenie_o_zamowieniu_24.07.2013 siwz_24.07.2013 zalacznik_nr_1_do_siwz_24.07.2013 zalacznik_nr_2_1_do_siwz_24.07.2013 zalacznik_nr_2_2_do_siwz_24.07.2013 zalacznik_nr_2_3_do_siwz_24.07.2013 zalacznik_nr_3_do_siwz_24.07.2013 zalacznik_nr_4_do_siwz_24.07.2013 zalacznik_nr_5_do_siwz_24.07.2013 zalacznik_nr_6_do_siwz_24.07.2013 zalacznik_nr_7_do_siwz_24.07.2013 zawiadomienie_o_wyborze_oferty_czesc_1_i_2_zamowienia_7.08.2013 Ogłoszenie o przetargu – dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń do projekcji, prezentacji i sprzętu audio-video ogloszenie_o_zamowieniu_4.11.2013 siwz_4.11.2013 zalacznik_nr_1_do_siwz_4.11.2013 zalacznik_nr_2_do_siwz_4.11.2013 zalacznik_nr_3_do_siwz_4.11.2013 zalacznik_nr_4_do_siwz_4.11.2013 zalacznik_nr_5_do_siwz_4.11.2013 zalacznik_nr_6_a_do_siwz_4.11.2013 zalacznik_nr_6_b_do_siwz_4.11.2013 zalacznik_nr_6_c_do_siwz_4.11.2013 zalacznik_nr_7_do_siwz_4.11.2013 zalacznik_nr_8_do_siwz_4.11.2013 zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_21.11.2013 pytania_i_odpowiedzi_do_siwz_8.11.2013 Ogłoszenia o przetargu – sprzątanie pomieszczeń w budynkach oraz terenu na zewnątrz budynków w okresie 14.10.2013-13.10.2014 ogloszenie_o_zamowieniu_13.09.2013 siwz_13.09.2013 zalacznik_nr_1_do_siwz_13.09.2013 zalacznik_nr_2_do_siwz_13.09.2013 zalacznik_nr_3_do_siwz_13.09.2013 zalacznik_nr_4_do_siwz_13.09.2013 zalacznik_nr_5_do_siwz_13.09.2013 zalacznik_nr_6_do_siwz_13.09.2013 zalacznik_nr_7_do_siwz_13.09.2013 zalacznik_nr_8_do_siwz_13.09.2013 zalacznik_nr_9_do_siwz_13.09.2013 zalacznik_nr_10_do_siwz_13.09.2013 zalacznik_nr_11_do_siwz_13.09.2013 zalacznik_nr_12_do_siwz_13.09.2013 zalacznik_nr_13_do_siwz_13.09.2013 zalacznik_nr_14_do_siwz_13.09.2013 Zapytania i odpowiedzi do SIWZ, 19.09.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ponowne_zawiadomienie_o_wyborze_oferty_4.11.2013 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – remont pomieszczeń w Domu Studenta ogloszenie_o_zamowieniu_28.06.2013 siwz_28.06.2013 zalacznik_nr_1_do_siwz_28.06.2013 zalacznik_nr_2_do_siwz_28.06.2013 zalacznik_nr_3_do_siwz_28.06.2013 zalacznik_nr_4_do_siwz_28.06.2013 zalacznik_nr_5_do_siwz_28.06.2013 zalacznik_nr_6_do_siwz_28.06.2013 zalacznik_nr_7_do_siwz_28.06.2013 zalacznik_nr_8_do_siwz_28.06.2013 zalacznik_nr_9_do_siwz_28.06.2013 wybor_najkorzystniejszej_oferty_dom_studencki Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – wymiana fasady aluminiowo-szklanej od strony północnowschodniej budynku AM w Poznaniu ogloszenie_o_zamowieniu_13.06.2013_fasada ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_13.06.2013_fasada siwz_13.06.2013_fasada zalacznik_nr_1_siwz_13.06.2013_fasada zalacznik_nr_2_siwz_13.06.2013_fasada zalacznik_nr_3_siwz_13.06.2013_fasada zalacznik_nr_4_siwz_13.06.2013_fasada zalacznik_nr_5_siwz_13.06.2013_fasada zalacznik_nr_6_siwz_13.06.2013_fasada zalacznik_nr_7_do_siwz_13.06.2013_fasada zalacznik_nr_8_siwz_13.06.2013_fasada zalacznik_nr_9_siwz_13.06.2013_fasada zalacznik_nr_10_do_siwz_13.06.2013_fasada wybor_ofert_fasada_4.07.2013 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – remont sal dydaktycznych i korytarza w budynku Akademii Muzycznej w Poznaniu ogloszenie_o_zamowieniu_13.06.2013_remont_sal_i_korytarza zmiana_ogloszenia_o_zamowieniu_remont_sal_dydaktycznych_i_korytarza_17.06.2013 siwz_13.06.2013_remont_sal_dydaktycznych_i_korytarza zalacznik_nr_1_do_siwz_13.06.2013_remont_sal_i_korytarza zalacznik_nr_2_do_siwz_13.06.2013_remont_sal_i_korytarza zalacznik_nr_3_do_siwz_13.06.2013_remont_sal_i_korytarza zalacznik_nr_4_do_siwz_13.06.2013_remont_sal_i_korytarza zalacznik_nr_5_do_siwz_13.06.2013_remont_sal_i_korytarza zalacznik_nr_6_do_siwz_13.06.2013_remont_sal_i_korytarza zalacznik_nr_7_do_siwz_13.06.2013_remont_sal_i_korytarza zalacznik_nr_8_do_siwz_13.06.2013_remont_sal_i_korytarza zalacznik_nr_9_do_siwz_13.06.2013_remont_sal_i_korytarza wybor_ofert_remont_sal_4.07.2013 Ogłoszenie o przetargu – harfa ogloszenie_o_zamowieniu_16.04.2013 siwz_16.04.2013 zalacznik_nr_1_do_siwz_16.04.2013 zalacznik_nr_2_do_siwz_16.04.2013 zalacznik_nr_3_do_siwz_16.04.2013 zalacznik_nr_4_do_siwz_16.04.2013 zalacznik_nr_6_do_siwz_16.04.2013 2013-04-29–zawiadomienie-o-wyborze-oferty