Archiwum

9/AM/2016 Dostawa sprzętu audio, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

9AM2016 Ogloszenie o zamowieniu

9AM2016 Zawiadomienie o wyborze oferty

9am2016_Informacja z otwarcia ofert

9AM2016 ogloszenie o zmianie ogloszenia

9AM2016 zmiana siwz

9AM2016 zal nr 2 do siwz zmodyfikowany

9AM2016 zal nr 5-1 uzupelnienie opisu przedmiotu zamowienia

9AM2016 zal nr 6 do siwz zmodyfikowany

9AM2016 siwz

9AM2016 zal nr 1 do siwz

9AM2016 zal nr 2 do siwz

9AM2016 zal nr 3 do siwz-umowa

9AM2016 zal nr 4 do siwz

9AM2016 zal nr 5 do siwz-opis przedmiotu zamowienia

9AM2016 zal nr 6 do siwz

9AM2016 zal nr 7 do siwz

8/AM/2016 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

8AM2016 Ogłoszenie o zamówieniu

8AM2016-zawiadomienie-o-wyborze-ofert

8AM2016 Informacja z otwarcia ofert

8am2016 SIWZ

8am2016 zał nr 1 do siwz

8am2016 zał nr 2 do siwz

8am2016 zał nr 3 do siwz

8am2016 zał nr 4 do siwz

8am2016 zał nr 5-1 do 5-4 do siwz

8am2016 zał nr 6-1 do 6-13 do siwz

8am2016 zał nr 7 do siwz

8am2016 zał nr 8 do siwz

7/AM/2016 Dostawa fortepianów – 3 szt., trąbki – 1 szt., saksofonu – 1 szt.

7AM2016 Ogłoszenie o zamówieniu

7AM2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

7AM2016 Informacja z otwarcia ofert

7AM2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

7AM2016 Zmiana treści SIWZ

7AM2016 SIWZ

7AM2016 Zał. nr 1 do SIWZ

7AM2016 Zał. nr 2 do SIWZ oferta

7AM2016 Zał. nr 3 do SIWZ umowa

7AM2016 Zał. nr 4 do SIWZ

6/AM/2016 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

 do Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87.

6AM2016 Ogłoszenie o zamówieniu

6AM2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

6AM2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

6AM2016 Pytanie i odp. do treści SIWZ nr1.docx

6AM2016 SIWZ

6AM2016 Zał. nr 1 do SIWZ.oferta

6AM2016 Zał. nr 2 do SIWZ.umowa

6AM2016 Zał. nr 3 do SIWZ

6AM2016 Zał. nr 4 do SIWZ

6AM2016 Zał. nr 5 do SIWZ.formularz cenowy

6AM2016 Zał. nr 6.1 do SIWZ

6AM2016 Zał. nr 6.2 do SIWZ

6AM2016 Zał. nr 6.3 do SIWZ

6AM2016 Zał. nr 7 do SIWZ

6AM2016 Zał. nr 8 do SIWZ

5/AM/2016 Remont pomieszczeń w budynku Akademii Muzycznej w Poznaniu,ul. Święty Marcin 87.

5AM2016 Ogłoszenie o zamówieniu

5AM2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

5AM2016 SIWZ

5AM2016 Zał. nr 1 do SIWZ

5AM2016 Zał. nr 2 do SIWZ – wzór umowy

5AM2016 Zał. nr 3 do SIWZ

5AM2016 Zał. nr 4 do SIWZ

5AM2016 Zał. nr 5 do SIWZ

5AM2016 Zał. nr 6 do SIWZ – STWIOR

5AM2016 Zał. nr 7.1 do SIWZ

5AM2016 Zał. nr 7.2 do SIWZ

5AM2016 Zał. nr 8 do SIWZ

5AM2016 Zał. nr 9 do SIWZ

5AM2016 Zał. nr 10 do SIWZ – rzuty pomieszczeń

4/AM/2016 Dostawa 4 szt. werbli z głębokimi korpusami oraz 4 szt. statywów do Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87.

4AM2016 Ogłoszenie o zamówieniu

4AM2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu części 2 postępowania

4AM2016 SIWZ
4AM2016 Zał. nr 1 do SIWZ
4AM2016 Zał. nr 2 do SIWZ.umowa
4AM2016 Zał. nr 3 do SIWZ
4AM2016 Zał. nr 4 do SIWZ
4AM2016 Zał. nr 5 do SIWZ
4AM2016 Zał. nr 6 do SIWZ

3/AM/2016 Remont pomieszczeń w budynku Domu Studenta Akademii Muzycznej w Poznaniu, położonym w Poznaniu przy ul.Wronieckiej 19/20

3AM2016 Ogłoszenie o zamówieniu

3AM2016 SIWZ

3AM2016 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

3AM2016 Zał. nr 1 do SIWZ

3AM2016 Zał. nr 2 do SIWZ umowa

3AM2016 Zał. nr 3 do SIWZ

3AM2016 Zał. nr 4 do SIWZ

3AM2016 Zał. nr 5 do SIWZ

3AM2016 Zał. nr 6 do SIWZ.STWIOR

3AM2016 Zał. nr 7.1 do SIWZ

3AM2016 Zał. nr 7.2 do SIWZ

3AM2016 Zał. nr 8 do SIWZ

3AM2016 Zał. nr 9 do SIWZ

3AM2016 Zał. nr 10 do SIWZ

2/AM/2016 Umycie wszystkich powierzchni szklanych, tj. okien, drzwi szklanych, przeszkleń i naświetli na zewnątrz i wewnątrz budynków oraz elementów ich konstrukcji, o powierzchni 5.017,12 m2, w Akademii Muzycznej w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 87.

2AM2016 Ogłoszenie o zamówieniu

2AM2016 Ponowne zawiadomienie o wyborze oferty

2AM2016 Zawiadomienie o wyborze oferty

2AM2016 SIWZ

2AM2016 Zał. nr 1 do SIWZ

2AM2016 Zał. nr 2 umowa

2AM2016 Zał. nr 3 do SIWZ

2AM2016 Zał. nr 4 do SIWZ

2AM2016 Zał. nr 5 do SIWZ

2AM2016 Zał. nr 6 do SIWZ

 1/AM/2016 Sprzątanie pomieszczeń w budynkach oraz terenu na zewnątrz budynków Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87, w okresie od 16.07.2016 r. do 15.07.2018 r.

1AM2016 Ogłoszenie o zamówieniu

1AM2016 Zawiadomienie o wyborze oferty

1AM2016 SIWZ

1AM2016 Zał. nr 1 do SIWZ

1AM2016 Zał. nr 2 do SIWZ

1AM2016 Zał. nr 3 do SIWZ

1AM2016 Zał. nr 4 do SIWZ

1AM2016 Zał. nr 5 do SIWZ

1AM2016 Zał. nr 6 do SIWZ

1AM2016 Zał. nr 7 do SIWZ

1AM2016 Zał. nr 8 do SIWZ

1AM2016 Zał. nr 9 do SIWZ

1AM2016 Zał. nr 10 do SIWZ

1AM2016 Zał. nr 11 do SIWZ

1AM2016 Zał. nr 12 do SIWZ

1AM2016 Zał. nr 13 do SIWZ

1AM2016 Zał. nr 14 do SIWZ

1AM2016 Zał. nr 15 do SIWZ

 Dostawa 4 fortepianów do Akademii Muzycznej w Poznaniu

9AM2015 Ogłoszenie o zamówieniu

9AM2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

9AM2015 Zapytania i odpowiedzi do treści SIWZ

9AM2015 SIWZ

9AM2015 Zał. nr 1 do SIWZ

9AM2015 Zał. nr 2 do SIWZ

9AM2015 Zał. nr 3 do SIWZ

9Am2015 Zał. nr 4 do SIWZ

9AM2015 Zał. nr 5 do SIWZ

9AM2015 Zał. nr 6 do SIWZ

9AM2015 Zał. nr 7 do SIWZ

Roboty budowlano-remontowe w budynku Akademii Muzycznej w Poznaniu,

ul. Święty Marcin 87

8AM2015 Ogłoszenie o zamówieniu

8AM2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

8AM2015 SIWZ

8AM2015 Zał. nr 1 do SIWZ

8AM2015 Zał. nr 2 do SIWZ wzór umowy

8AM2015 Zał. nr 3 do SIWZ

8AM2015 Zał. nr 4 do SIWZ

8AM2015 Zał. nr 5 do SIWZ

8AM2015 Zał. nr 6 do SIWZ STWIOR

8AM2015 Zał. nr 7.1 do SIWZ kosztorys ofertowy modernizacja budynku zabytkowego

8AM2015 Zał. nr 7.2 do SIWZ kosztorys ofertowy remont pomieszczeń

8AM2015 Zał. nr 8 do SIWZ

8AM2015 Zał. nr 9 do SIWZ

8AM2015 Zał. nr 10-dokumentacja

8AM2015 Zał. nr 11-Pozwolenie-MKZ-nr-679-2015-z-dnia-11.08.2015-r.

 Pytania_i_odpowiedzi_do_SIWZ_21.09.2015

Przedmiary_w_formacie_ATH_8-AM-2015

Wykonanie audytu energetycznego oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 3 budynków Akademii Muzycznej w Poznaniu, położonych w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 87

6AM2015 Ogłoszenie o zamówieniu

6AM2015 Zawiadomienie o wyborze oferty

6AM2015 SIWZ
6AM2015 Zał. nr 1 do SIWZ
6AM2015 Zał. nr 2 do SIWZ
6AM2015 Zał. nr 3 do SIWZ
6AM2015 Zał. nr 4 do SIWZ
6AM2015 Zał. nr 5 do SIWZ
6AM2015 Zał. nr 7 do SIWZ wzór umowy
6AM2015 Zał. nr 8 do SIWZ
6AM2015 zał.6.1. Inwentaryzacja zabytkowy
6AM2015 zał.6.2. Inwentaryzacja dydaktyczny
6AM2015 zał.6.3. Inwentaryzacja Aula Nova
6AM2015 zał.6.4.Budynek dydaktyczny
6AM2015 zał.6.5.rzut piwnic BZ
6AM2015 zał.6.6.rzut parteru BZ
6AM2015 zał.6.7. rzut I piętra BZ
6AM2015 zał.6.8.rzut II piętra BZ
6AM2015 zał.6.9.rzut poddasza BZ
6AM2015 zał.6.10. Kotłownia BZ
6AM2015 zał.6.11. przekroje BZ
6AM2015 zał.6.12. rzut poziom -7,30 AN
6AM2015 zał.6.13. rzut poziom -2,90 -3,60 AN
6AM2015 zał.6.14. rzut poziom 0,00 AN
6AM2015 zał.6.14.a. rzut poziom +2,10 i +3,10 AN
6AM2015 zał.6.15. rzut poziom +6,20 AN
6AM2015 zał.6.16. poziom +9,40 AN
6AM2015 zał.6.17. obiekty Akademii Muzycznej

Remont pomieszczeń w budynku Akademii Muzycznej w Poznaniu 5/AM/2015

5AM2015 Ogłoszenie o zamówieniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

5AM2015 SIWZ

5AM2015 Zał. nr 1 do SIWZ

5AM2015 Zał. nr 2 do SIWZ

5AM2015 Zał. nr 3 do SIWZ

5AM2015 Zał. nr 4 do SIWZ

5AM2015 Zał. nr 5 do SIWZ

5AM2015 Zał. nr 6 do SIWZ

5AM2015 Zał. nr 7.1 do SIWZ

5AM2015 Zał. nr 7.2 do SIWZ

5AM2015 Zał. nr 7.3 do SIWZ

5AM2015 Zał. nr 7.4 do SIWZ

5AM2015 Zał. nr 8 do SIWZ

5AM2015 Zał. nr 9 do SIWZ

5AM2015 Zał. nr 10 do SIWZ Rzuty pomieszczeń

5AM2015 Zał. nr 10 do SIWZ

Roboty budowlano-remontowe w budynku Akademii Muzycznej w Poznaniu,       ul. Święty Marcin 87 (postępowanie unieważnione)

7AM2015 Ogłoszenie o zamówieniu

7AM2015 Zapytanie do treści SIWZ

7AM2015 Zapytania do treści SIWZ cz.2

7AM2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

7AM2015 SIWZ

7AM2015 Zmiana SIWZ

7AM2015 Zał. nr 1 do SIWZ
7AM2015 Zał. nr 2 do SIWZ
7AM2015 Zał. nr 3 do SIWZ
7AM2015 Zał. nr 4 do SIWZ
7AM2015 Zał. nr 5 do SIWZ
7AM2015 Zał nr 6 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – izolacja

7AM2015 Zał. nr 7.1  kosztorys ofertowy

7AM2015 Zał. nr 7.2 kosztorys ofertowy

7AM2015 Zał. nr 8 do SIWZ
7AM2015 Zał. nr 9 do SIWZ
7AM2015 Zał. nr 10 dokumentacja
7AM2015 Zał. nr 11 Pozwolenie MKZ nr 679 2015 z dnia 11.08.2015 r.

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Akademii Muzycznej w Poznaniu 4/AM/2015

4AM2015 Ogłoszenie o zamówieniu

4AM2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

4AM2015 Zapytanie i odpowiedź do treści SIWZ

4AM2015 Zmodyfikowany zał. nr 5 do SIWZ.

4AM2015 Zmodyfikowany zał. nr 6.2 do SIWZ

4AM2015 SIWZ

4AM2015 Zał. nr 1 do SIWZ

4AM2015 Zał. nr 2 do SIWZ

4AM2015 Zał. nr 3 do SIWZ

4AM2015 Zał. nr 4 do SIWZ

4AM2015 Zał. nr 5 do SIWZ

4AM2015 Zał. nr 6.1 do SIWZ

4AM2015 Zał. nr 6.2 do SIWZ

4AM2015 Zał. nr 7 do SIWZ

4AM2015 Zał. nr 8 do SIWZ

Dostawa   rożka angielskiego  do Akademii  Muzycznej   w Poznaniu 3/AM/2015

3AM2015 Ogłoszenie o zamówieniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

3AM2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

3AM2015 SIWZ

3AM2015 Zmiana SIWZ

3AM2015 Zał. nr 1 do SIWZ

3AM2015 Zał. nr 2 do SIWZ

3AM2015 Zał. nr 3 do SIWZ

3AM2015 Zał. nr 4 do SIWZ

3AM2015 Zał. nr 5 do SIWZ

3AM2015 Zał. nr 6 do SIWZ

3AM2015 Zał. nr 7 do SIWZ

Dostawa instrumentów muzycznych do Akademii Muzycznej w  Poznaniu 2/AM/2015

2AM2015 Ogłoszenie o zamówieniu

2AM2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2AM2015 SIWZ

2AM2015 Zał. nr 1 do SIWZ

2AM2015 Zał. nr 2 do SIWZ

2AM2015 Zał. nr 3 do SIWZ

2AM2015 Zał. nr 4 do SIWZ

2AM2015 Zał. nr 5 do SIWZ

2AM2015 Zał. nr 6 do SIWZ

2AM2015 Zał. nr 7 do SIWZ

Dostawa instrumentów muzycznych do Akademii Muzycznej w Poznaniu 1/AM/2015

1AM2015 Ogłoszenie o zamówieniu

1AM2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1AM2015 SIWZ 
1AM2015 Zał. nr 1 do SIWZ 
1AM2015 Zał. nr 2 do SIWZ 
1AM2015 Zał. nr 3 do SIWZ
1AM2015 Zał. nr 4 do SIWZ
1AM2015 Zał. nr 5 do SIWZ
1AM2015 Zał. nr 6 do SIWZ
1AM2015 Zał. nr 7 do SIWZ

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DO AKADEMII MUZYCZNEJ W POZNANIU UL.ŚWIĘTY MARCIN 87

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ 8AM2014
Zał. nr 1 do SIWZ 8AM2014
Zał. nr 2 do SIWZ 8AM2014
  Zał. nr 3 do SIWZ 8AM2014
Zał. nr 4 do SIWZ 8AM2014
Zał. nr 5 do SIWZ 8AM2014
Zał. nr 6 do SIWZ 8AM2014
Zał. nr 7 do SIWZ 8AM2014
Zał. nr 8 do SIWZ 8AM2014.

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DO AKADEMII MUZYCZNEJ W POZNANIU UL.ŚWIĘTY MARCIN 87

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 7AM 2014
Zmiana tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia 7AM 2014
SIWZ 7AM 2014
Zał. nr 1 do SIWZ 7AM 2014
Zał. nr 2 do SIWZ 7AM 2014
Zał. nr 3 do SIWZ 7AM 2014
Zał. nr 4 do SIWZ 7AM 2014
Zał. nr 5 do SIWZ 7AM 2014
Zał. nr 6 specyfikacja techniczna
Zał. nr 7 do SIWZ 7AM 2014
Zał. nr 8 do SIWZ 7AM 2014

 SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH ORAZ TERENU NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW AKADEMII MUZYCZNEJ W POZNANIU UL.ŚWIĘTY MARCIN 87, W OKRESIE OD 14.10.2014 R. DO 16.07.2016 R.

Zawiadomienie o wyborze oferty 6 AM2014
Ogłoszenie o zamówieniu 6AM 2014
SIWZ 6AM 2014
Zał. nr 1 do SIWZ 6AM 2014
Zał. nr 2 do SIWZ wzór umowy 6AM 2014
Zał. nr 3 do SIWZ 6AM 2014
Zał. nr 4 do SIWZ 6AM 2014
Zał. nr 5 do SIWZ 6AM 2014
 Zał. nr 6 do SIWZ zakres prac i sposób ich prowadzenia część 1 6AM 2014
Zał. nr 7 do SIWZ zakres prac i sposób ich prowadzenia część 2 6AM 2014
Zał. nr 8 do SIWZ 6AM 2014
Zał. nr 9 do SIWZ 6AM 2014
Zał. nr 10 do SIWZ 6AM 2014
Zał. nr 11 do SIWZ 6AM 2014
Zał. nr 12 do SIWZ 6AM 2014
Zał. nr 13 do SIWZ 6AM 2014
Zał. nr 14 do SIWZ 6AM 2014
Zał. nr 15 do SIWZ 6AM 2014

MYCIE OKIEN O POWIERZCHNI 5.489,42 m² W BUDYNKACH AKADEMII MUZYCZNEJ W POZNANIU PRZY UL.ŚWIĘTY MARCIN 87.

ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zał. nr 1 do SIWZ
Zał. nr 2 do SIWZ
Zał. nr 3 do SIWZ
Zał. nr 4 do SIWZ
Zał. nr 5 do SIWZ
Zał. nr 6 do SIWZ
Zał. nr 7 do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty na mycie okien 2014

POZNAŃ: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ W POZNANIU, UL. ŚW. MARCIN 87:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zał. nr 1 do SIWZ
Zał. nr 2 do SIWZ
Zał. nr 3 do SIWZ
Zał. nr 4 do SIWZ
Zał. nr 5 do SIWZ
Zał. nr 6 do SIWZ
Zał. nr 7 do SIWZ
Zał. nr 8 do SIWZ
Zał. nr 9 do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty

POZNAŃ: INSTALOWANIE DRZWI, KRAT ORAZ PRZEGRÓD W BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ W POZNANIU:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zał. nr 1 do SIWZ
Zał. nr 2 do SIWZ
Zał. nr 3 do SIWZ
Zał. nr 4 do SIWZ
Zał. nr 5 do SIWZ
Zał. nr 6 Kosztorys
Zał. nr 7 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót AM drzwi

POZNAŃ: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA

 ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zał. nr 1 do SIWZ
Zał. nr 2 do SIWZ
Zał. nr 3 do SIWZ
Zał. nr 4 do SIWZ
Zał. nr 5 do SIWZ
Zał. nr 6 do SIWZ
Zał. nr 7 do SIWZ
Zał. nr 8 do SIWZ
 pytania_i_odpowiedzi_do_siwz_11.04.2014
Dodatkowe wyjaśnienia do zapytania
Zawiadomienie o wyborze oferty

Poznań: instalowanie drzwi, krat oraz przegród w budynku Akademii Muzycznej w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zał. nr 1 do SIWZ
Zał. nr 2 do SIWZ
Zał. nr 3 do SIWZ
Zał. nr 4 do SIWZ
Zał. nr 5 do SIWZ
Zał. nr 6 do SIWZ
Zał. nr 7 do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – dot. usług sprzątania

ogloszenie_o_zamowieniu_24.07.2013
siwz
zalacznik_nr_1_do_siwz
zalacznik_nr_2_1_do_siwz
zalacznik_nr_2_2_do_siwz
zalacznik_nr_2_3_do_siwz
zalacznik_nr_3_do_siwz
zalacznik_nr_4_do_siwz
zalacznik_nr_5_do_siwz
zalacznik_nr_6_do_siwz
zalacznik_nr_7_do_siwz
zawiadomienie_o_wyborze_oferty_czesc_1_i_2_zamowienia_7.08.2013

Ogłoszenie o przetargu – dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń do projekcji, prezentacji i sprzętu audio-video

ogloszenie_o_zamowieniu 4.11.2013
siwz
zalacznik_nr_1_do_siwz
zalacznik_nr_2_do_siwz
zalacznik_nr_3_do_siwz
zalacznik_nr_4_do_siwz
zalacznik_nr_5_do_siwz
zalacznik_nr_6_a_do_siwz
zalacznik_nr_6_b_do_siwz
zalacznik_nr_6_c_do_siwz
zalacznik_nr_7_do_siwz
zalacznik_nr_8_do_siwz
zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_21.11.2013 pytania_i_odpowiedzi_do_siwz_8.11.2013

Ogłoszenia o przetargu – sprzątanie pomieszczeń w budynkach oraz terenu na zewnątrz budynków w okresie 14.10.2013-13.10.2014

ogloszenie_o_zamowieniu_13.09.2013
siwz_13.09.2013
zalacznik_nr_1_do_siwz_13.09.2013
zalacznik_nr_2_do_siwz_13.09.2013
zalacznik_nr_3_do_siwz_13.09.2013
zalacznik_nr_4_do_siwz_13.09.2013
zalacznik_nr_5_do_siwz_13.09.2013
zalacznik_nr_6_do_siwz_13.09.2013
zalacznik_nr_7_do_siwz_13.09.2013
zalacznik_nr_8_do_siwz_13.09.2013
zalacznik_nr_9_do_siwz_13.09.2013
zalacznik_nr_10_do_siwz_13.09.2013
zalacznik_nr_11_do_siwz_13.09.2013
zalacznik_nr_12_do_siwz_13.09.2013
zalacznik_nr_13_do_siwz_13.09.2013
zalacznik_nr_14_do_siwz_13.09.2013
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ, 19.09.2013
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
ponowne_zawiadomienie_o_wyborze_oferty_4.11.2013

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – remont pomieszczeń w Domu Studenta

ogloszenie_o_zamowieniu_28.06.2013
siwz_28.06.2013
zalacznik_nr_1_do_siwz_28.06.2013
zalacznik_nr_2_do_siwz_28.06.2013
zalacznik_nr_3_do_siwz_28.06.2013
zalacznik_nr_4_do_siwz_28.06.2013
zalacznik_nr_5_do_siwz_28.06.2013
zalacznik_nr_6_do_siwz_28.06.2013
zalacznik_nr_7_do_siwz_28.06.2013
zalacznik_nr_8_do_siwz_28.06.2013
zalacznik_nr_9_do_siwz_28.06.2013
wybor_najkorzystniejszej_oferty_dom_studencki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – wymiana fasady aluminiowo-szklanej od strony północnowschodniej budynku AM w Poznaniu

ogloszenie_o_zamowieniu_13.06.2013
 ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_13.06.2013
  siwz_13.06.2013
 zalacznik_nr_1_siwz_13.06.2013
 załącznik nr_2_siwz_13.06.2013
 zalacznik_nr_3_siwz_13.06.2013
 zalacznik_nr_4_siwz_13.06.2013
 zalacznik_nr_5_siwz_13.06.2013
 zalacznik_nr_6_siwz_13.06.2013
 zalacznik_nr_7_do_siwz_13.06.2013
 zalacznik_nr_8_siwz_13.06.2013
 zalacznik_nr_9_siwz_13.06.2013
 zalacznik_nr_10_do_siwz_13.06.2013
 wybor_ofert_fasada_4.07.2013

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – remont sal dydaktycznych i korytarza w budynku Akademii Muzycznej w Poznaniu

ogloszenie_o_zamowieniu_13.06.2013_remont_sal_i_korytarza
zmiana_ogloszenia_o_zamowieniu_remont_sal_dydaktycznych_i_korytarza_17.06.2013
siwz_13.06.2013_remont_sal_dydaktycznych_i_korytarza
zalacznik_nr_1_do_siwz_13.06.2013_remont_sal_i_korytarza
załącznik nr_2_do_siwz_13.06.2013_remont_sal_i_korytarza
zalacznik_nr_3_do_siwz_13.06.2013_remont_sal_i_korytarza
zalacznik_nr_4_do_siwz_13.06.2013_remont_sal_i_korytarza
zalacznik_nr_5_do_siwz_13.06.2013_remont_sal_i_korytarza
zalacznik_nr_6_do_siwz_13.06.2013_remont_sal_i_korytarza
zalacznik_nr_7_do_siwz_13.06.2013_remont_sal_i_korytarza
zalacznik_nr_8_do_siwz_13.06.2013_remont_sal_i_korytarza
zalacznik_nr_9_do_siwz_13.06.2013_remont_sal_i_korytarza
wybor_ofert_remont_sal_4.07.2013

Ogłoszenie o przetargu – harfa

ogloszenie_o_zamowieniu_16.04.2013
siwz_16.04.2013
zalacznik_nr_1_do_siwz_16.04.2013
zalacznik_nr_2_do_siwz_16.04.2013
zalacznik_nr_3_do_siwz_16.04.2013
zalacznik_nr_4_do_siwz_16.04.2013
zalacznik_nr_6_do_siwz_16.04.2013
2013-04-29–zawiadomienie-o-wyborze-oferty