Aktualności

 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r

 

5/AM/2017 Dostawa oprogramowania, urządzeń audio-video oraz urządzeń komputerowych

5AM2017 Ogłoszenie o zamówieniu
5AM2017 SIWZ
5AM2017 Zał. nr 1 do SIWZ
5AM2017 Zał. nr 2 do SIWZ
5AM2017 Zał. nr 3 do SIWZ wzór umowy
5AM2017 Zał. nr 4 do SIWZ
5AM2017 Zał. nr 5 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia
5AM2017 Zał. nr 6 do SIWZ
5AM2017 Zał. nr 7 do SIWZ

 

4/AM/2017 Dostawa harfy celtyckiej – 1 szt.

4AM2017 Ogłoszenie o zamówieniu
4AM2017 Informacja z otwarcia ofert
4AM2017 SIWZ
4AM2017 Zał. nr 1 do SIWZ
4AM2017 Zał. nr 2 do SIWZ
4AM2017 Zał. nr 3 do SIWZ – wzór umowy
4AM2017 Zał. nr 4 do SIWZ

 

3/AM/2017  Dostawa fortepianu – 1 szt.

3AM2017 Ogłoszenie o zamówieniu
3AM2017 Informacja z otwarcia ofert
3AM2017 SIWZ
3AM2017 Zał. nr 1 do SIWZ
3AM2017 Zał. nr 2 do SIWZ
3AM2017 Zał. nr 3 do SIWZ – wzór umowy
3AM2017 Zał. nr 4 do SIWZ

 

2/AM/2017 Dostawa wyposażenia oraz modernizacja infrastruktury studia nagrań Akademii Muzycznej w Poznaniu

2AM2017 Ogłoszenie o zamówieniu
2AM2017 Zawiadomienie o wyborze oferty
2AM2017 Informacja z otwarcia ofert
2AM2017 SIWZ
2AM2017 Zał. nr 1 do SIWZ
2AM2017 Zał. nr 2 do SIWZ
2AM2017 Zał. nr 3 do SIWZ wzór umowy
2AM2017 Zał. nr 4 do SIWZ
2AM2017 Zał. nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
2AM2017 Zał. nr 6 do SIWZ
2AM2017 Zał. nr 7 do SIWZ
2AM2017 Zał. nr 8 do SIWZ

 

Zapytanie ofertowe 6/AG/2017

Akademia Muzyczna w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie
kompleksowej konserwacji i serwisowania instalacji klimatyzacyjnych,
wentylacyjnych i nawilżających wraz z przynależnymi instalacjami ciepła
technologicznego, chłodu i uzdatniania wody w budynkach Zamawiającego przy
ul. Św. Marcin 87 w Poznaniu, w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

6AG2017 zapytanie ofertowe

6AG2017 Zał. nr 1 – Zestawienie urządzeń i czynności serwisowych

6AG2017 Zał. nr 2 – Zestawienie podstawowych materiałów eksploatacyjnych do central wentylacyjnych

6AG2017 Zał. nr 3 – Formularz cenowy

6AG2017 Zał. nr 4 – Wzór umowy

6AG2017 Zał. nr 5 – Formularz oferty

 

1/AM/2017 „Dostawa klarnetu A – 1 szt.  oraz puzonu basowego – 1 szt.”

1AM2017 Ogłoszenie o przetargu
1AM2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1AM2017 Informacja z otwarcia ofert
1AM2017 SIWZ
1AM2017 Zmiana treści SIWZ
1AM2017 Zał. nr 1 do SIWZ
1AM2017 Zał. nr 2 do SIWZ
1AM2017 Zał. nr 3 do SIWZ
1AM2017 Zał. nr 4 do SIWZ