Aktualności

Regulamin udzielania zamówień publicznych do wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 Ustawy pzp

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r

 

14/AM/2017 „Dostawa urządzeń do prezentacji filmowej, urządzeń dla studia nagrań audio oraz urządzeń komputerowych”

14AM2017 Ogłoszenie o zamówieniu
14AM2017 SIWZ
14AM2017 Zał. nr 1 do SIWZ
14AM2017 Zał. nr 2 do SIWZ
14AM2017 Zał. nr 3 do SIWZ wzór umowy
14AM2017 Zał. nr 4 do SIWZ
14AM2017 Zał. nr 5 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia
14AM2017 Zał. nr 6 do SIWZ
14AM2017 Zał. nr 7 do SIWZ

 

13/AM/2017 „Dostawa pianina cyfrowego – 3 szt., koncertowego akordeonu cyfrowego –  1 szt., fortepianu używanego – 1 szt. oraz fortepianu nowego – 3 szt.”

13AM2017 Ogłoszenie o zamówieniu
13AM2017 Informacja z otwarcia ofert
13AM2017 SIWZ
13AM2017 Zał. nr 1 do SIWZ
13AM2017 Zał. nr 2 do SIWZ
13AM2017 Zał. nr 3 do SIWZ wzór umowy
13AM2017 Zał. nr 4 do SIWZ

 

12/AM/2017 „Przebudowa i remont budynków Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”

12AM2017 Ogłoszenie o zamówieniu
12AM2017 Zawiadomienie o wyborze oferty
12AM2017 Informacja z otwarcia ofert
12AM2017 SIWZ
12AM2017 Zal. 1 wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
12AM2017 Zal. 2 formularz oferty
12AM2017 Zal. 3 wzór umowy
12AM2017 Zal. 4 wzor oswiadczenia potwierdzającego spelnienie warunkow
12AM2017 Zal. 5 dokumentacja projektowa
12AM2017 Zal. 6 przedmiar robot
12AM2017 Zal. 7 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
12AM2017 Zal. 8 kosztorys ofertowy
12AM2017 Zal. 9 kopie decyzji administracyjnych

 

11/AM/2017 Przebudowa i remont budynków Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu:

Zadanie 1: Przebudowa strefy wejściowej budynku dydaktycznego i części stolarki Auli Nova,

Zadanie2: Remont strefy wejściowej budynku dydaktycznego, fasad i portierni.

11AM2017 Ogłoszenie o zamówieniu

11AM2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

11AM2017 SIWZ
11AM2017 Zal. 1 wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
11AM2017 Zal. 2 formularz oferty
11AM2017 Zal. 3 do SIWZ – wzór umowy
11AM2017 Zal. 4 wzór oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków
11AM2017 Zal. 5 Dokumentacja projektowa
11AM2017 Zal. 6 Przedmiar robót
11AM2017 Zal. 7 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
11AM2017 Zal. 8 Kosztorys ofertowy
11AM2017 Zal. 9 kopie decyzji administracyjnych

 

10/AM/2017 Dostawa koncertowego akordeonu cyfrowego – szt. 1, klawesynu koncertowego dwumanuałowego – szt. 1, pianina elektrycznego – szt. 2, eufonium – szt. 1.

10AM2017 Ogłoszenie o zamówieniu

10AM2017 Zawiadomienie o wyborze oferty

10AM2017 Informacja z otwarcia ofert
10AM2017 SIWZ
10AM2017 Zał. nr 1 do SIWZ
10AM2017 Zał. nr 2 do SIWZ
10AM2017 Zał. nr 3 do SIWZ wzór umowy
10AM2017 Zał. nr 4 do SIWZ

 

9/AM/2017 Roboty remontowo-instalacyjne wbudynkach Akademii Muzycznej w Poznaniu

9AM2017 Ogłoszenie o zamówieniu
9AM2017 Zawiadomienie o wyborze oferty.
9AM2017 Informacja z otwarcia ofert
9AM2017 SIWZ
9AM2017 Zał. nr 1 do SIWZ
9AM2017 Zał. nr 2 do SIWZ
9AM2017 Zał. nr 3 do SIWZ
9AM2017 Zał. nr 4 do SIWZ
9AM2017 Zał. nr 5 do SIWZ
9AM2017 Zał. nr 6 do SIWZ
9AM2017 Zał. nr 7 do SIWZ
9AM2017 Zał. nr 8 do SIWZ
9AM2017 Zał. nr 9 do SIWZ
9AM2017 Zał. nr 10 do SIWZ
9AM2017 Zał. nr 11 do SIWZ
9AM2017 Zał. nr 12 do SIWZ

 

8/AM/2017 Roboty remontowo-budowlane w budynkach Akademii Muzycznej w Poznaniu

8AM2017 Ogłoszenie o zamówieniu
8AM2017 Informacja z otwarcia ofert
8AM2017 Pytanie i odp. do treści SIWZ nr 1
8AM2017 SIWZ
8AM2017 Zał. nr 1 do SIWZ
8AM2017 Zał. nr 2 do SIWZ
8AM2017 Zał. nr 3 do SIWZ wzór umowy
8AM2017 Zał. nr 4 do SIWZ
8AM2017 Zał. nr 5 do SIWZ zakres prac remontowych
8AM2017 Zał. nr 6 do SIWZ
8AM2017 Zał. nr 7 do SIWZ STWiOR
8AM2017 Zał. nr 8 do SIWZ kosztorys ofertowy

 

7/AM/2017 Roboty remontowe instalacyjno budowlane w budynku Domu Studenta w Poznaniu, ul. Wroniecka 19/20.

7AM2017 Ogłoszenie o zamówieniu
7AM2017 SIWZ
7AM2017 Zał. nr 1 do SIWZ
7AM2017 Zał. nr 2 do SIWZ
7AM2017 Zał. nr 3 do SIWZ umowa
7AM2017 Zał. nr 4 do SIWZ
7AM2017 Zał. nr 5 do SIWZ
7AM2017 Zał. nr 6 do SIWZ
7AM2017 Zał. nr 7 do SIWZ STWiOR
7AM2017Zał. nr 8 do SIWZ kosztorys

 

6/AM/2017 Roboty remontowo-instalacyjne w budynkach Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87.

6AM2017 Ogłoszenie o zamówieniu

6AM2017 Informacja z otwarcia ofert

6AM2017 SIWZ
6AM2017 Zał. nr 1 do SIWZ
6AM2017 Zał. nr 2 do SIWZ
6AM2017 Zał. nr 3 do SIWZ
6AM2017 Zał. nr 4 do SIWZ
6AM2017 Zał. nr 5 do SIWZ – zakres prac remontowych w budynkach AM w Poznaniul
6AM2017 Zał. nr 6 do SIWZ – przedmiar robót
6AM2017 Zał. nr 7 do SIWZ – STWiORB
6AM2017 Zał. nr 8 do SIWZ – Projekt wykonawczy
6AM2017 Zał. nr 9 do SIWZ – Przedmiar robót
6AM2017 Zał. nr 10 do SIWZ – STWiORB
6AM2017 Zał. nr 11 do SIWZ – kosztorys ofertowy
6AM2017 Zał. nr 12 do SIWZ – kosztorys ofertowy

 

5/AM/2017 Dostawa oprogramowania, urządzeń audio-video oraz urządzeń komputerowych

5AM2017 Ogłoszenie o zamówieniu

5AM2017 Zawiadomienie o wyborze oferty

5AM2017 Informacja z otwarcia ofert
5AM2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
5AM2017 Zmiana treści SIWZ
5AM2017 SIWZ
5AM2017 Zał. nr 1 do SIWZ
5AM2017 Zał. nr 2 do SIWZ
5AM2017 Zał. nr 3 do SIWZ wzór umowy
5AM2017 Zał. nr 4 do SIWZ
5AM2017 Zał. nr 5 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia
5AM2017 Zał. nr 6 do SIWZ
5AM2017 Zał. nr 7 do SIWZ

 

4/AM/2017 Dostawa harfy celtyckiej – 1 szt.

4AM2017 Ogłoszenie o zamówieniu
4AM2017 Zawiadomienie o wyborze oferty
4AM2017 Informacja z otwarcia ofert
4AM2017 SIWZ
4AM2017 Zał. nr 1 do SIWZ
4AM2017 Zał. nr 2 do SIWZ
4AM2017 Zał. nr 3 do SIWZ – wzór umowy
4AM2017 Zał. nr 4 do SIWZ

 

3/AM/2017  Dostawa fortepianu – 1 szt.

3AM2017 Ogłoszenie o zamówieniu

3AM2017 Zawiadomienie o wyborze oferty

3AM2017 Informacja z otwarcia ofert
3AM2017 SIWZ
3AM2017 Zał. nr 1 do SIWZ
3AM2017 Zał. nr 2 do SIWZ
3AM2017 Zał. nr 3 do SIWZ – wzór umowy
3AM2017 Zał. nr 4 do SIWZ

 

2/AM/2017 Dostawa wyposażenia oraz modernizacja infrastruktury studia nagrań Akademii Muzycznej w Poznaniu

2AM2017 Ogłoszenie o zamówieniu
2AM2017 Zawiadomienie o wyborze oferty
2AM2017 Informacja z otwarcia ofert
2AM2017 SIWZ
2AM2017 Zał. nr 1 do SIWZ
2AM2017 Zał. nr 2 do SIWZ
2AM2017 Zał. nr 3 do SIWZ wzór umowy
2AM2017 Zał. nr 4 do SIWZ
2AM2017 Zał. nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
2AM2017 Zał. nr 6 do SIWZ
2AM2017 Zał. nr 7 do SIWZ
2AM2017 Zał. nr 8 do SIWZ

 

Zapytanie ofertowe 6/AG/2017

Akademia Muzyczna w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie
kompleksowej konserwacji i serwisowania instalacji klimatyzacyjnych,
wentylacyjnych i nawilżających wraz z przynależnymi instalacjami ciepła
technologicznego, chłodu i uzdatniania wody w budynkach Zamawiającego przy
ul. Św. Marcin 87 w Poznaniu, w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

6AG2017 zapytanie ofertowe

6AG2017 Zał. nr 1 – Zestawienie urządzeń i czynności serwisowych

6AG2017 Zał. nr 2 – Zestawienie podstawowych materiałów eksploatacyjnych do central wentylacyjnych

6AG2017 Zał. nr 3 – Formularz cenowy

6AG2017 Zał. nr 4 – Wzór umowy

6AG2017 Zał. nr 5 – Formularz oferty

 

1/AM/2017 „Dostawa klarnetu A – 1 szt.  oraz puzonu basowego – 1 szt.”

1AM2017 Ogłoszenie o przetargu
1AM2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1AM2017 Informacja z otwarcia ofert
1AM2017 SIWZ
1AM2017 Zmiana treści SIWZ
1AM2017 Zał. nr 1 do SIWZ
1AM2017 Zał. nr 2 do SIWZ
1AM2017 Zał. nr 3 do SIWZ
1AM2017 Zał. nr 4 do SIWZ