Aktualności

9/AM/2016 Dostawa sprzętu audio, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

9AM2016 Ogloszenie o zamowieniu

9AM2016 Zawiadomienie o wyborze oferty

9am2016_Informacja z otwarcia ofert

9AM2016 ogloszenie o zmianie ogloszenia

9AM2016 zmiana siwz

9AM2016 zal nr 2 do siwz zmodyfikowany

9AM2016 zal nr 5-1 uzupelnienie opisu przedmiotu zamowienia

9AM2016 zal nr 6 do siwz zmodyfikowany

9AM2016 siwz

9AM2016 zal nr 1 do siwz

9AM2016 zal nr 2 do siwz

9AM2016 zal nr 3 do siwz-umowa

9AM2016 zal nr 4 do siwz

9AM2016 zal nr 5 do siwz-opis przedmiotu zamowienia

9AM2016 zal nr 6 do siwz

9AM2016 zal nr 7 do siwz

 

8/AM/2016 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

8AM2016 Ogłoszenie o zamówieniu

8AM2016-zawiadomienie-o-wyborze-ofert

8AM2016 Informacja z otwarcia ofert

8am2016 SIWZ

8am2016 zał nr 1 do siwz

8am2016 zał nr 2 do siwz

8am2016 zał nr 3 do siwz

8am2016 zał nr 4 do siwz

8am2016 zał nr 5-1 do 5-4 do siwz

8am2016 zał nr 6-1 do 6-13 do siwz

8am2016 zał nr 7 do siwz

8am2016 zał nr 8 do siwz

7/AM/2016 Dostawa fortepianów – 3 szt., trąbki – 1 szt., saksofonu – 1 szt.

7AM2016 Ogłoszenie o zamówieniu

7AM2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

7AM2016 Informacja z otwarcia ofert

7AM2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

7AM2016 Zmiana treści SIWZ

7AM2016 SIWZ

7AM2016 Zał. nr 1 do SIWZ

7AM2016 Zał. nr 2 do SIWZ oferta

7AM2016 Zał. nr 3 do SIWZ umowa

7AM2016 Zał. nr 4 do SIWZ

 

6/AM/2016 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

 do Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87.

6AM2016 Ogłoszenie o zamówieniu

6AM2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

6AM2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

6AM2016 Pytanie i odp. do treści SIWZ nr1.docx

6AM2016 SIWZ

6AM2016 Zał. nr 1 do SIWZ.oferta

6AM2016 Zał. nr 2 do SIWZ.umowa

6AM2016 Zał. nr 3 do SIWZ

6AM2016 Zał. nr 4 do SIWZ

6AM2016 Zał. nr 5 do SIWZ.formularz cenowy

6AM2016 Zał. nr 6.1 do SIWZ

6AM2016 Zał. nr 6.2 do SIWZ

6AM2016 Zał. nr 6.3 do SIWZ

6AM2016 Zał. nr 7 do SIWZ

6AM2016 Zał. nr 8 do SIWZ

5/AM/2016 Remont pomieszczeń w budynku Akademii Muzycznej w Poznaniu,ul. Święty Marcin 87.

5AM2016 Ogłoszenie o zamówieniu

5AM2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

5AM2016 SIWZ

5AM2016 Zał. nr 1 do SIWZ

5AM2016 Zał. nr 2 do SIWZ – wzór umowy

5AM2016 Zał. nr 3 do SIWZ

5AM2016 Zał. nr 4 do SIWZ

5AM2016 Zał. nr 5 do SIWZ

5AM2016 Zał. nr 6 do SIWZ – STWIOR

5AM2016 Zał. nr 7.1 do SIWZ

5AM2016 Zał. nr 7.2 do SIWZ

5AM2016 Zał. nr 8 do SIWZ

5AM2016 Zał. nr 9 do SIWZ

5AM2016 Zał. nr 10 do SIWZ – rzuty pomieszczeń

4/AM/2016 Dostawa 4 szt. werbli z głębokimi korpusami oraz 4 szt. statywów do Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87.

4AM2016 Ogłoszenie o zamówieniu

4AM2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu części 2 postępowania

4AM2016 SIWZ
4AM2016 Zał. nr 1 do SIWZ
4AM2016 Zał. nr 2 do SIWZ.umowa
4AM2016 Zał. nr 3 do SIWZ
4AM2016 Zał. nr 4 do SIWZ
4AM2016 Zał. nr 5 do SIWZ
4AM2016 Zał. nr 6 do SIWZ

3/AM/2016 Remont pomieszczeń w budynku Domu Studenta Akademii Muzycznej w Poznaniu, położonym w Poznaniu przy ul.Wronieckiej 19/20

3AM2016 Ogłoszenie o zamówieniu

3AM2016 SIWZ

3AM2016 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

3AM2016 Zał. nr 1 do SIWZ

3AM2016 Zał. nr 2 do SIWZ umowa

3AM2016 Zał. nr 3 do SIWZ

3AM2016 Zał. nr 4 do SIWZ

3AM2016 Zał. nr 5 do SIWZ

3AM2016 Zał. nr 6 do SIWZ.STWIOR

3AM2016 Zał. nr 7.1 do SIWZ

3AM2016 Zał. nr 7.2 do SIWZ

3AM2016 Zał. nr 8 do SIWZ

3AM2016 Zał. nr 9 do SIWZ

3AM2016 Zał. nr 10 do SIWZ

2/AM/2016 Umycie wszystkich powierzchni szklanych, tj. okien, drzwi szklanych, przeszkleń i naświetli na zewnątrz i wewnątrz budynków oraz elementów ich konstrukcji, o powierzchni 5.017,12 m2, w Akademii Muzycznej w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 87.

2AM2016 Ogłoszenie o zamówieniu

2AM2016 Ponowne zawiadomienie o wyborze oferty

2AM2016 Zawiadomienie o wyborze oferty

2AM2016 SIWZ

2AM2016 Zał. nr 1 do SIWZ

2AM2016 Zał. nr 2 umowa

2AM2016 Zał. nr 3 do SIWZ

2AM2016 Zał. nr 4 do SIWZ

2AM2016 Zał. nr 5 do SIWZ

2AM2016 Zał. nr 6 do SIWZ

 1/AM/2016 Sprzątanie pomieszczeń w budynkach oraz terenu na zewnątrz budynków Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87, w okresie od 16.07.2016 r. do 15.07.2018 r.

1AM2016 Ogłoszenie o zamówieniu

1AM2016 Zawiadomienie o wyborze oferty

1AM2016 SIWZ

1AM2016 Zał. nr 1 do SIWZ

1AM2016 Zał. nr 2 do SIWZ

1AM2016 Zał. nr 3 do SIWZ

1AM2016 Zał. nr 4 do SIWZ

1AM2016 Zał. nr 5 do SIWZ

1AM2016 Zał. nr 6 do SIWZ

1AM2016 Zał. nr 7 do SIWZ

1AM2016 Zał. nr 8 do SIWZ

1AM2016 Zał. nr 9 do SIWZ

1AM2016 Zał. nr 10 do SIWZ

1AM2016 Zał. nr 11 do SIWZ

1AM2016 Zał. nr 12 do SIWZ

1AM2016 Zał. nr 13 do SIWZ

1AM2016 Zał. nr 14 do SIWZ

1AM2016 Zał. nr 15 do SIWZ