Przedmioty prowadzone na Wydziale

analiza dzieła I
analiza dzieła III
analiza standardów jazzowych II
bas cyfrowany dla klawesynistów I
bas cyfrowany dla klawesynistów II
bas cyfrowany z elementami improwizacji I
big band I
budowa z zasadami strojenia instrumentów – akordeon II
budowa z zasadami strojenia instrumentów – fortepian II
budowa z zasadami strojenia instrumentów – klawesyn II
chór I
czytanie partytur I
ćwiczenia rytmiczne I
dydaktyka ogólna I
efekty kształcenia I st
efekty kształcenia II st
efekty kształcenia III st
emisja głosu I
emisja głosu wokal. jazz I
emisja głosu wokal. jazz II
estetyka muzyki II
filozofia II
gra liturgiczna I
harmonia jazz I
harmonia z elementami improwizacji I
harmonia z elementami improwizacji II
historia kultury I
historia muzyki z literaturą I
historia muzyki z literaturą jazz I
historyczne traktaty muzyczne II
improwizacja historyczna II
improwizacja historyczna z elementami improwizacji II
instrument główny akordeon I
instrument główny akordeon II
instrument główny akordeon III
instrument główny dęte I
instrument główny dęte II
instrument główny fortepian I
instrument główny fortepian II
instrument główny fortepian III
instrument główny historyczny I
instrument główny klarnet III
instrument główny klawesyn I
instrument główny klawesyn II
instrument główny organy I
instrument główny organy II
instrument główny organy III
instrument główny perkusja I
instrument główny perkusja II
instrument główny trąbka jazzowa I
instrument główny trąbka jazzowa II
instrument historyczny – II stopień
instrument podstawowy aranżacja I
instrumentoznawstwo z podstawami instrumentacji I
język obcy I
język obcy II
język obcy III
kameralistyka akordeon I
kameralistyka akordeon II
kameralistyka aranżacja I
kameralistyka aranżacja II
kameralistyka I
kameralistyka II
kameralistyka jazz I
kameralistyka jazz II
kameralistyka perkusja I
kameralistyka perkusja II
konwersatorium przygotowujące do egzaminu z przedmiotu kierunkowego III
konwersatorium przygotowujące do egzaminu z historii kultury III
kształcenie słuchu I
kultura języka I
literatura muzyki XX wieku I
literatura specjalistyczna – akordeon I
literatura specjalistyczna – akordeon II
literatura specjalistyczna – fortepian I
literatura specjalistyczna – fortepian II
literatura specjalistyczna – instrumenty historyczne I
literatura specjalistyczna – klawesyn I
literatura specjalistyczna – klawesyn II
literatura specjalistyczna – perkusja I
literatura specjalistyczna – perkusja II
literatura specjalistyczna instr. dęte I
literatura specjalistyczna instr. dęte II
literatura specjalistyczna instrument historyczny II
marketing i animacja kultury I
matryca akordeon I
matryca akordeon II
matryca fortepian I
matryca fortepian II
matryca fortepian jazzowy I
matryca fortepian jazzowy II
matryca historyczne II
matryca instrumenty dęte (bez saksofonu i oboju) I
matryca instrumenty dęte (bez saksofonu) II
matryca instrumenty historyczne (bez klawesynu) I
matryca instrumenty jazzowe (bez fortepianu) I
matryca instrumenty jazzowe (bez fortepianu) II
matryca klawesyn I
matryca klawesyn II
matryca kompozycja z aranżacją I
matryca kompozycja z aranżacją II
matryca obój I
matryca organy I
matryca organy II
matryca perkusja I
matryca perkusja II
matryca saksofon I
matryca saksofon II
matryca studia doktoranckie
matryca wokalistyka jazzowa I
matryca wokalistyka jazzowa II
metodologia III
metodyka akordeon I
metodyka dęte I
metodyka nauczania z literaturą I
metodyka prowadzenia zespołów kameralnych – akordeon II
metodyka prowadzenia zespołów kameralnych II
multimedialne środki nauczania I
nauka akompaniamentu z gra a vista I
nauka akompaniamentu z gra a vista II
nauka akompaniamentu z grą a vista fortepian jazz I
organy dla klawesynistów I
orkiestra barokowa I
orkiestra barokowa II
orkiestra I
paleografia II
pedagogika I
podstawy dydaktyki szkoły wyższej III
podstawy improwizacji jazz I
podstawy transkrypcji i aranżacji akordeonowej I
praca z akompaniatorem I
praca z akompaniatorem II
praca z pianistą I
praca z pianistą II
praktyka w klasie nauki akompaniamentu I
praktyka w klasie nauki akompaniamentu II
praktyka wykonawstwa historycznego II
prawo autorskie I
propedeutyka muzyki współczesnej II
proseminarium pisemnej pracy dyplomowej II
psychologia I
ruch sceniczny I
seminarium doktoranckie pracy pisemnej III
seminarium krytyki II
seminarium pracy dyplomowej II
seminarium prelekcji II
studia orkiestrowe instr. dęte I
studia orkiestrowe instr. dęte II
studia orkiestrowe z grą a vista instr. dawne I
studia orkiestrowe z grą a vista jazz I
studium muzyki ilustracyjnej II
taniec historyczny I
technologia budowy stroików I
technologie informacyjne I
wychowanie fizyczne I
wychowanie fizyczne II
zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej II
zespoły renesansowe I
zespoły wokalne I
zestaw perkusyjny I