Pedagodzy Wydziału

Lista pracowników etatowych Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki

L.p.

Tytuł

Imię i nazwisko

Kierunek

Etat

1.

prof. dr hab.

Warcisław Kunc

dyrygentura

1/1

2.

prof. dr hab.

Małgorzata Kupsik

kompozycja i teoria muzyki

1/1

3.

prof. dr hab.

Lidia Rydlewicz-Zielińska

kompozycja i teoria muzyki

1/1

4.

prof. dr hab.

Jerzy Salwarowski

dyrygentura

¼ etatu

 5. prof. dr hab.

Marcin Sompoliński

dyrygentura

1/1

 6.

prof. dr hab.

Hanna Kostrzewska

kompozycja i teoria muzyki

1/1

 7.

prof. dr hab.

Anna Kozub

dyrygentura

1/1

 8.

prof. dr hab.

Zbigniew Kozub

kompozycja i teoria muzyki

1/1

 9.

prof. dr hab.

Janusz Stalmierski

kompozycja i teoria muzyki

1/1

10.

dr hab.

Andrzej Kempiński

kompozycja i teoria muzyki

1/1

11.

dr hab.

Monika Kędziora

kompozycja i teoria muzyki

1/1

 12.

dr hab.

Jerzy Kosek

dyrygentura

1/1

 13.

dr hab.

Maria Koszewska-Wajdzik

kompozycja i teoria muzyki

1/1

 14.

dr hab.

Artur Kroschel

kompozycja i teoria muzyki

1/1

 15.

dr hab.

Halina Lorkowska

kompozycja i teoria muzyki

1/1

 16.

dr

Janina Gregorkiewicz-Tatarska

kompozycja i teoria muzyki

1/1

 17.

dr

Kinga Ceynowa

kompozycja i teoria muzyki

1/1

 18.

dr

Agnieszka Chenczke-Orłowska

kompozycja i teoria muzyki

1/1

19.

dr

Jakub Chrenowicz

dyrygentura

1/1

20.

dr

Stefan Drajewski

kompozycja i teoria muzyki

1/1

21.

dr

Ewa Fabiańska-Jelińska

kompozycja i teoria muzyki

1/1

22.

dr

Iwona Fokt

kompozycja i teoria muzyki

2/16

23.

dr

Michał Garstecki

kompozycja i teoria muzyki

1/1

 24.

dr

Julia Gołębiowska

kompozycja i teoria muzyki

1/1

25.

dr

Aleksander Gref

dyrygentura

1/1

 26.

dr

Barbara Kaszuba

kompozycja i teoria muzyki

1/1

27.

dr

Joanna Lange

kompozycja i teoria muzyki

1/1

 28.

dr

Przemysław Neumann

dyrygentura

1/1

29.

dr

Małgorzata Pawłowska

kompozycja i teoria muzyki

1/1

 30.

dr

Mikołaj Rykowski

kompozycja i teoria muzyki

1/1

 31.

dr

Ewa Rzanna-Szczepaniak

kompozycja i teoria muzyki

1/2

 32.

dr

Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk

kompozycja i teoria muzyki

1/1

 33.

dr

Katarzyna Taborowska-Kaszuba

kompozycja i teoria muzyki

1/1

 34.

dr

Rafał Zapała

kompozycja i teoria muzyki

1/1

 35.

dr

Marlena Lewandowska-Kamyszek

kompozycja i teoria muzyki

1/1

 36.

dr

Zofia Wojciechowska

kompozycja i teoria muzyki

6/10

 37.

dr

Agnieszka Zdrojek-Suchodolska

kompozycja i teoria muzyki

1/1

 38.

mgr

Dawid Andraszewski

dyrygentura

1/1

 39.

mgr

Maria Ćwiklińska

kompozycja i teoria muzyki

1/1

 40.

mgr

Mirosław Gałęski

dyrygentura

1/1

41.

mgr

Jose Maria Florentio

dyrygentura

1/2

 42.

mgr

Alina Kubik

kompozycja i teoria muzyki

1/1

 43.

mgr

Anna Kokocińska

kompozycja i teoria muzyki

1/1

 44.

mgr

Maria Majewska-Mocek

kompozycja i teoria muzyki

1/1

 45.

mgr

Emilia Pankowiak

kompozycja i teoria muzyki

1/1

 46.

mgr

Agata Sribniak

dyrygentura

1/1

 47.

mgr

Mateusz Wizjan

dyrygentura

1/1

 48.

mgr

Jerzy Zieleniak

kompozycja i teoria muzyki

1/1