Lista przedmiotów fakultatywnych w ofercie Wydziału

Studia I stopnia

Nazwa przedmiotu

Wykładowca

Forma zajęć

Semestr 1

Semestr 2

Termin

Sala

godz.

zal.

ECTS

godz.

zal.

ECTS

Techniczne podstawy instrumentacji

dr M. Stefaniak, ad.

w

15

K

1

15

E

2

wtorek

14:30-16:00

57

Techniki kompozytorskie XX i XXI wieku

dr A. Kroschel, ad.

w

30

K

2

30

E

2

czwartek

10.00-11.13

57

Seminarium muzyki polskiej

dr J. Gregorkiewicz-Tatarska,
prof. AM

w

30

K

1

30

K

2

wtorek

14.30-16.00

152

Komputerowa edycja nut

mgr J. Zieleniak, st. wykł.

15

Z

1

15

K

1

czwartek

9.00-9.45

211

Propedeutyka muzyki komputerowej

mgr J. Zieleniak, st. wykł.

15

Z

1

15

Z

1

czwartek

8.15-9.00

211

Kontrapunkt

dr hab. M. Kędziora, ad.
mgr J. Zieleniak, st. wykł.

w

30

K

1

30

K

1

środa

9.30-11.00

211

Historia filozofii

dr Z. Wojciechowska, st. wykł.

w

30

Z

1

30

E

1

piątek

11.00-12.30

DS 30

Komputerowa edycja tekstu

mgr I. Fokt, instruktor

w

 

 

 

30

Z

1

poniedziałek

12.00-12.45

266

 

Studia II stopnia

Nazwa przedmiotu

Wykładowca

Forma zajęć

Semestr 1

Semestr 2

Termin

Sala

godz.

zal.

ECTS

godz.

zal.

ECTS

Etnomuzykologia

dr M. Rykowski, ad.

w

30

K

1

30

E

2

środa

17.00-18.30

57

Seminarium krytyki muzycznej

mgr S. Drajewski

w

30

E

3

 

 

 

czwartek

16.30-18.00

 

Seminarium prelekcji

dr. H. Lorkowska, prof. AM

w

 

 

 

30

K

2

środa

9.30-11.00

102 A

Muzyka jazzowa i rozrywkowa

dr hab. K. Stroińska-Sierant, ad.

30

K

1

30

E

2

środa

15.15-15.45

165

Dykcja i ruch sceniczny

mgr P. Hadyński, st. wykł.

w

 

 

 

30

K

2

poniedziałek

8.30-10.00

152

Wizualizacja-relaksacja-rytmika

dr M. Sierszeńska-Leraczyk, ad.

mgr J. Lange, as.

30

Z

1

 

 

 

piątek

12.00-13.30

59

Improwizacja i kompozycja muzyczno-ruchowa

mgr A. Kokocińska, as.

30

Z

1

30

Z

2

wtorek

16.15-17.45

010

Historia interpretacji

prof. dr hab. M. Sompoliński

w

15

K

1

15

K

1

czwartek

12.45-13.30

158

Historia sztuki

dr Z. Wojciechowska, st. wykł.

w

30

Z

1

30

E

2

piątek

9.30-11.00

DS 30

Propedeutyka dyrygowania

dr M. Sibilski, ad.

30

Z

1

30

E

2

środa

9.00-10.30

158

Marketing i animacja kultury

dr. M. Okupnik , st. wykł.

w

30

Z

1

30

E

1

wtorek

11.00-12.30

DS 30