Pedagodzy Wydziału

Śpiew solowy

– prof. zw. dr hab. Grażyna Flicińska-Panfil, (Kierownik Katedry Wokalistyki)

– prof. zw. dr hab. Wojciech Maciejowski, (Kierownik Zakładu Pieśni i Kameralistyki Wokalnej)

– prof. dr hab. Anna Jeremus-Lewandowska,

– prof. dr hab. Antonina Kowtunow,

– prof. dr hab. Iwona Kowalkowska,

– prof.  dr hab. Marek Moździerz, (Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego)

– prof. dr hab. Andrzej Ogórkiewicz, (Kierownik Zakładu Muzyki Operowej)

– dr hab. Jarosław Bręk, ad.

– dr hab. Iwona Hossa, ad.

– dr hab. Joanna Kozłowska-Szczepaniak,  ad.

– dr hab. Barbara Mądra-Bednarek, ad.

– dr hab.  Małgorzata Woltmann-Żebrowska, ad.

– dr Barbara Kubiak, ad.

– dr Marzena Michałowska, ad.

– dr hab. Tomasz Zagórski, ad.

– mgr Jaromir Trafankowski, as.

– mgr Bartłomiej Szczeszek  (umowa o dzieło)

– mgr Jerzy Mechliński  (umowa o dzieło)

Warsztaty,  zespoły operowe,  partie operowe

– prof. dr hab. Andrzej Ogórkiewicz, (Kierownik Zakładu Muzyki Operowej)

– dr Przemysław Neumann,  ad. (dyrygent)

– mgr Krzysztof Szaniecki  (reżyser)  (umowa o dzieło)

– mgr Agieszka Nagórka,  wykł. (dyrygent)

– mgr Katarzyna Kędzierska, st. wykł. (fortepian)

– mgr Milena Antoniewicz, wykł. (fortepian)

Aktorstwo, ruch sceniczny, taniec

– dr Łukasz Gajdzis, wykł.
– mgr Bożena Białecka, st. wykł. (akompaniament)
– mgr Paweł Hadyński, st. wykł.
– mgr Leszek Rembowski, wykł.

Akompaniament

– prof. zw. dr hab. Izabela Górska-Krasiel,

– dr hab. Laura Sobolewska, ad.

– dr Szymon Musioł, ad.  (Prodziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego)

– dr Justyna Chęsy,  wykł.

– mgr Joanna Sipowicz, wykł.

– mgr Olena Skrok, wykł.

– mgr Alicja Tarczykowska, wykł.

– mgr Joanna Zaremba, st. wykł.

– mgr Paulina Zarębska, wykł.

– mgr Michał Karasiewicz,  wykł.

– Kinga Mikołajczak  (umowa o dzieło)

Partie operowe

– dr Justyna Chęsy,  wykł.

– mgr Olga Lemko, wykł.

– mgr Katarzyna Kędzierska, st. wykł.

– mgr Wanda Marzec, st. wykł.

– mgr Agnieszka Nagórka, wykł.

Fortepian

– dr hab. Ewa Rubinowska, ad.

– dr Justyna Chęsy,  wykł.

– mgr Milena Antoniewicz, wykł.

– mgr Bożena Białecka, st. wykł.